Z nedávného pátého vydání RR novin jsme již čtenářům Bubínku Revolveru zprostředkovali anketu Babišovy Lidové noviny. Nyní zde přinášíme i příspěvek Viktora Karlíka, který ji v novinách provází.
RR


Nad jednou samizdatovou reklamou (Lidové noviny a místní elity)
Viktor Karlík


V samizdatové Revolver Revue č. 12/1988 vyšla reklama „Šance pro každého z nás! Lidové noviny“. Nebyla placená ani objednaná. Reklamy v samizdatové RR od prvního čísla vznikaly jako redakční vzkazy, upozornění a někdy i varování. Samizdatová reklama byla zcela nekomerční zprávou, zpravidla o jiném samizdatovém nebo exilovém dění. Slogan „Šance pro každého z nás“ dobře vystihoval, co znamenal samizdatový restart Lidových novin. Velké povzbuzení a naději, že se věci tou dobou mohou dát ještě výrazněji do pohybu, tak jako třeba v tehdejším Polsku, které ostatně bylo velkou inspirací a těžko dostižitelným vzorem i pro jiné obdobné vydavatele v tehdejším Československu. Samizdatové LN měly nemalý vliv i na redakci RR, svým způsobem generovaly publicistický projekt Ivana Lampera a Jana Rumla, samizdatové periodikum Sport, které vznikalo na personálních, technických a organizačních základech Revolver Revue roku 1989. Následně dalo spolu s RR vzniknout NTS (Nezávislému tiskovému středisku), Informačnímu servisu a od března roku 1990 i Respektu, jehož personální základ, technické vybavení a podpora ze zahraničí vycházely z kontaktů a dobré značky RR.

Od publikace oné reklamy na Lidovky v Revolveru uběhlo dvacet pět let a Lidové noviny se staly majetkem člověka, který stál na zcela opačné straně než samizdatoví vydavatelé. Byl na straně těch, kteří svobodu v této zemi chtěli řídit a redakci samizdatových Lidových novin poslali do kriminálu. Zkusme si představit, co by se tehdy asi dělo, kdyby někdo Andreji Babišovi nabídl ke koupi samizdatové Lidovky.

V roce 2013 nastává nová éra Lidových novin, začínají vycházet Babišovy LN. Jak se obsah deníku proměnil, monitoruje v posledních letech jen hrstka skutečně nezávislých novinářů – kromě Bohumila Doležala zejména publicisté v periodikách Forum24, HlídacíPes.org, Echo24.cz. Moji bývalí kolegové z Respektu bohužel spíše nikoliv, několik z nich dokonce v Babišově mediálním nevěstinci čile prostituuje. A jeden to v Lidových novinách dnes dokonce řídí. Poněkud odporná bilance. Většina novinářské obce a elit se uchýlila buď k „nechumelismu“, nebo k utilitárnímu mlčení, pomateným názorům či rovnou ke kolaboraci s bývalým agentem StB. Jsou též mistři, kteří dokážou být hvězdami třeba ve Studentském listu pro seniory Babylonu a současně pravidelně psát pro Babiše. Novodobí slalomáři, budou mít alibi, ať to skončí jakkoli. Dlužno dodat, že jsou publicisté, kteří do Babišových novin skvěle zapadají. Nastaly jejich hvězdné časy.

Hezká je také představa profesních CV. Představme si budoucí slovníková hesla a v nich: XY v roce 2013 odchází na protest z LN, XY v roce 2013 začíná pravidelně psát do Babišových LN, XY po nástupu Babišova vedení prohlubuje svoji spolupráci s těmito novinami, po odchodu většiny novinářů předbabišovské éry začíná jeho klíčové působení v Lidových novinách, XY se xx let poté, co Babiš koupil Lidové noviny, odhodlává k odchodu z nich atd. Podobně transparentně lze číst v životopisných heslech třeba o období normalizace, jsou-li ovšem poctivě vypracována.

Kdo nechápe, že psát do současných LN třeba „jen“ o výtvarném umění nebo literatuře, je nemravné, asi nechce uvažovat v kontextu. Mít svůj příspěvek vedle placených názorů hlavních arbitrů babišismu je důsledek těžko omluvitelné naivity, hlouposti či cynismu. Dělají křoví zájmům Agrofertu a stávají se argumentem pro obhajobu služeb oligarchovi.

Zatímco do konce osmdesátých let vnesly samizdatové Lidové noviny zásadní pozitivní impuls, inspiraci a naději, od roku 2013 se staly vlajkovou lodí expandujícího babišismu a dalším z projevů selhání nemalé části místních elit. Je tristní, že do historie Charty 77 dnes už patří také pojem „Babišovi chartisté“ (viz stejnojmenný článek Adama Drdy, uveřejněný na Bubínku Revolveru 29. 6. 2017 a v RR č. 108/2017) a že se opět potvrdilo, kolik místních intelektuálů si lze celkem lacino koupit. Selhávání elit je, zdá se, jednou z českých životních jistot.

Kdo horší by měl být majitelem této kdysi po právu významné značky, aby čeští intelektuálové řekli přinejmenším ve své drtivé většině rozhodné ne? A jak by asi dnes musela vypadat reklama na Lidové noviny v Revolver Revue?