• Petr ADÁMEK

  Vystudoval střední grafickou školu v Praze. Jako scénárista spolupracuje s Českým rozhlasem – Vltava. Přispívá do časopisů Revolver Revue a Host. Věnuje se hudbě (jako textař, skladatel a zpěvák v duu s klavíristou Jiřím Marešem) a také grafice, kresbě a koláži...

 • B. K. S.

  Tajná organisace. Revolver Revue č. 23/1993 otiskla fotografický seriál této organisace, v č. 32/1996 vyšlo třináct kreseb ze Šestého symposia skurografie B. K. S., Bolák ‘96 (podepsáno Sklabinský, Eckelhaft, Ostrowid a Augeblau) a třicet pět básní doprovozených kresbami...

 • Mike BAUGH

  Americký bohemista, překladatel a pedagog. Studoval latinu a slavistiku na University of Texas v Austinu a anglistiku na Queens College. V současnosti pracuje jako redaktor v nakladatelství Karolinum a učí v Ústavu translatologie FF UK. 

 • Petr BENEŠ

  Římskokatolický kněz. Působí v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na pražských Vinohradech...

 • Ondřej BRATINKA

  Vystudoval bakalářský obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, absolvoval dvousemestrální stáž na Eberhardts-Karl-Universität v Tübingenu. V letech 2001–2011 byl spolupracovníkem sdružení Post Bellum, krátce působil jako zaměstnanec Edičního oddělení ÚSTR a jako externí spolupracovník Českého rozhlasu v rámci redakční skupiny Příběhy 20. století. V současnosti se živí jako softwarový analytik v soukromém sektoru a jako příležitostný publicista.

 • Tomáš BROUSIL

  Typograf a pedagog. Vyučil se leteckým mechanikem, posléze studoval v Ateliéru knižní grafiky a písma u prof. J. Solpery a později Tvorbu písma a typografii u F. Štorma na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Od roku 2008 zde působí jako asistent...

 • Jana ČERVENKOVÁ

  JANA ČERVENKOVÁ (nar. 1939 v Praze), spisovatelka, překladatelka a publicistka. 

 • Jan CHALUPNÍK

  Rusista, publikoval v časopise Oriens Aliter a v online periodiku Curyšské univerzity Slavicum Press...

 • Barbora ČIHÁKOVÁ

  Bohemistka, recenze uveřejňuje na blogu Dobrá čeština, v Divadelních novinách aj. 

 • Michal CIHLÁŘ

  Vystudoval roku 1987 knižní kulturu a písmo na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Od té doby ve svobodném povolání. Věnuje se volné i užité grafice, koláži a fotografování, od roku 1981 se systematicky zabývá technikou linorytu.

 • Jan ČUMLIVSKI

  Vystudoval maďarskou filologii a kulturologii na FF UK, animaci a písmo a typografii na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, absolvoval stáže v Budapešti, Berlíně, Petrohradě a New Yorku. Od roku 1994 je členem divadelního spolku Havranprkno (nominace na Cenu Alfréda Radoka...

 • Cédric DEMANGEOT

  Francouzský básník, nakladatel a překladatel. Vydával revue Moriturus a řídil nakladatelství barre parralèle a také fissilev němž založil edici háček věnovanou výhradně české poezii... 

 • L. DOBYČIN

  Ruský prozaik. Ze světa beze stop zmizel údajně poté, co se stal jednou z prvních obětí tažení proti autorům nepohodlným režimu. Za svého života publikoval tři knihy: povídkový soubor Setkání s Liz (Vstreči s Liz, Mysl, Leningrad 1927), Portrét (Portret, Izdatělstvo pisatělej, Leningrad 1931)...

 • Borjana DODOVA

  Absolvovala Katedru scenáristiky a dramaturgie na FAMU a studovala matematiku na MFF UK. Autorka několika nerealizovaných filmových scénářů, pouze na webu publikuje eseje a krátké prózy. V rámci doktorského studia na FAMU se zabývá narací, která se uplatňovala běheme studené války...

 • Miloš DOLEŽAL

  Básník a publicista, vystudoval Fakultu sociálních věd UK, v letech 1991–93 pracoval jako redaktor časopisu Perspektivy a poté jako asistent dramaturgie v Divadle za branou II. a 1994–95 jako dramaturg Divadla za branou III. Od roku 2002 působí v literární redakci ČRo 3 – Vltava...

 • Bohumil DOLEŽAL

  Vystudoval český a německý jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK. V letech 1962–68 byl redaktorem vydavatelství Čs. spisovatel, 1964–65 spolupracovníkem a členem redakční rady časopisu Tvář (časopis zakázán komunisty v roce 1965). V letech 1968–69 redaktorem obnovené Tváře... 

 • Vladimír DRÁPAL

  Od poloviny osmdesátých let spolupracoval s nezávislými časopisy, do kulturních periodik přispívá i po roce 1989. V roce 2001 založil vydavatelství Guerilla Records, zaměřené na hudebníky spjaté s českým undergroundem. Od roku 2003 působí také jako ředitel Vrchlického divadla v Lounech... 

 • Adam DRDA

  Publicista, rozhlasový dokumentarista, editor. Učil se kameníkem a knihkupcem, v letech 1988–90 pracoval v dělnických povoláních. Od roku 1988 vypomáhal v samizdatové revue Střední Evropa, kde jako redaktor působil do poloviny devadesátých let. Od 1994 redaktor Českého deníku...

 • Richard DRURY

  Galerista, kurátor, výtvarný kritik a teoretik. V letech 1980–1986 studoval soukromou internátní školu Christ’s Hospital, 1986–1990 Corpus Christi College, Cambridge University (obor bohemistika a rusistika). Působí jako vedoucí uměleckého oddělení a kurátor v Galerii Středočeského kraje – GASK.

 • Yvetta ELLEROVÁ

  Vystudovala předškolní pedagogiku, psychologii a hudební výchovu na Univerzitě Palackého v Olomouci, absolvovala studium waldorfské pedagogiky, certifikovaný obor psychoterapie a studium oboru Periodizace a synchronicita dějin. Působila jako ředitelka Alternativní mateřské

 • Vratislav FÄRBER

  Literární historik a editor. Absolvoval 1980 FF UK (obor filosofie a čeština). V letech 1979–1990 pracoval v Národní galerii, 1990-1995 v redakci Literárních novin (též učitel Konzervatoře Jaroslava Ježka, redaktor nakladatelství Český spisovatel); 1996–2010 odborný pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR (oddělení dějin české literatury a lexikografie / dějin literatury)...

 • Sylva FISCHEROVÁ

  Klasická filoložka, básnířka a prozaička. Vystudovala klasickou filologii na FF UK, kde od roku 1992 pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií jako odborná asistentka. Editorsky se podílela např. na vydání sborníků Původ poezie (2006), Mýtus a geografie (2008), výboru hippokratovských spisů Hippokratés. Vybrané spisy (2012)...

 • Marcel FIŠER

  Historik umění, v letech 2000–2009 ředitel Galerie Klatovy-Klenová...

 • Jaroslav FORMÁNEK

  Po maturitě na strážnickém gymnáziu a po vojenské základní službě pracoval v dělnických zaměstnáních v Praze. Od dubna 1989 žil v Paříži, kde se živil manuálními pracemi a příležitostnými překlady. V letech 1996–1997 pobýval v Praze, kde působil jako novinový a rozhlasový publicista a překladatel... 

 • Milena FUČÍKOVÁ

  Vystudovala francouzštinu a germanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Ve studiích pokračovala na Univerzitě Friedricha Schillera v Jeně a Univerzitě v Aix-en-Provence, kde pak dvě léta působila jako lektorka češtiny. Vyučovala také moderní francouzskou literaturu na Pedagogické fakultě UK... 

 • Xavier GALMICHE

  Francouzský bohemista a překladatel. Působí jako profesor české literatury a středoevropských kultur na katedře slovanských studií při pařížské Sorbonně. Je autorem monografie o Vladimíru Holanovi (čes. 2012)...

 • Adam GEBERT

  Pstudiu českého jazyka a literatury na FF UK a scenáristiky a dramaturgie na FAMU pracoval jako nakladatelský redaktor, filmař a kulturní publicista. Je autorem nerealizovaného celovečerního scénáře Zabijačka a několika krátkých filmových dokumentů s romskou tematikou – Nezrobíme nič (2003)...

 • Tomáš GLANC

  Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, absolvoval roční stáž v Ústavu pro českou a světovou literaturu AV a náhradní vojenskou službu v nadaci Filia pro pomoc narkomanům. Krátce učil literaturu na gymnáziu a na Fakultě sociálních věd. V letech 1988–95 vedl Volné sdružení českých rusistů...

 • Jakub GUZIUR

  Vystudoval anglickou filologii na Univerzitě Palackého, vyučuje na University of New York in Prague, působí také jako redaktor a editor. Zabývá se rovněž vizuální poezií a textovými instalacemi. K vydání připravil monografii George Steiner a myšlenka Evropy (Periplum 2006, s J. Jařabem)

 • Štěpán HÁJEK

  Farář Českobratrské církve evangelické, nejprve v Horních Dubenkách (1987–1999), poté v Brně-Husovicích (1999–dodnes), iniciátor řady kulturních aktivit (např. Husovický dvorek, Hudební nešpory v Červeném kostele, Bohoslužba Desert). Je autorem knížky pro děti Jak Vosolbrčko cestoval (1992)...

 • Petr HALMAY

  Publicista, básník a prozaik. Pracoval jako čerpač, kulisák, závozník. Vydal sbírky Strašná záře (1991), Bytost (1994), Hluk (1997) a Koncová světla (2005). Revolver Revue přinesla autorovy verše a prózy v číslech...

 • Karel HALOUN

  Studoval v letech 1967–1971 Střední odbornou školu výtvarnou a 1972–1978 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, kde dnes působí jako pedagog. Zabývá se převážně grafickým designem, plakátovou tvorbou, obaly na CD a logotypy. Revolver Revue přinesla ukázky z jeho grafických...

 • Libuše HECZKOVÁ

  Vystudovala ruštinu a češtinu na Filozofické fakultě UK. Od roku 1998 působí jako odborná asistentka Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK, věnuje se zejména gender studies a literární kritice. Od roku 2005 je rovněž redaktorkou časopisu Slovo a smysl...

 • Lucie HOLÁ

  Vystudovala estetiku na Filozofické fakultě UK, pracovala mj. jako redaktorka, památkářka a učitelka na školách výtvarného zaměření. Publikuje především odborné články z oblasti památkové péče...

 • Lukáš HOLEČEK

  LUKÁŠ HOLEČEK, bohemista a historik, vystudoval dějiny české literatury na Filozofické fakultě UK. Pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

   

 • Petr HOLMAN

  Studoval na PF UK český jazyk a hudební výchovu a na FF UK sanskrt a tamilštinu. Roku 1975 obdržel cenu indického velvyslance za nejlepší studentský esej (Rabíndranáth Thákur a česká hudba). Vystřídal různá manuální i jiná zaměstnání, v devadesátých letech, po absolvování stáže v Oxfordu

 • Helena HONCOOPOVÁ

  Japanoložka, historička japonského umění, překladatelka z japonštiny, v letech 1967–1972 vystudovala japanologii a angličtinu na FF UK, 1974–1977 dějiny umění. Po absolutoriu se zaměřila na praktickou práci s památkami japonského umění ve Sbírce orientálního umění Národní galerie v Praze...

 • Jana HRADILKOVÁ

  Původním povoláním knihovnice, studovala bohemistiku nejdříve na podzemní univerzitě a po r. 1990 na FF UK. V roce 1991 spoluzaložila s Jiřinou Šiklovou Gender studies, v letech 1995–2002 vedla program Ashoka – Innovators (hledání a podpora tvůrčích osobností v obecně prospěšném podnikání)...

 • Petr HRUŠKA

  Absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (obor úprava nerostných surovin), po roce 1989 vystudoval obor český jazyk a literatura na Ostravské univerzitě, od té doby působí jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. 

 • Ivo HUCL

  Básník a organizátor a kurátor výstav, festivalů a slavností. V době „normalizace“ vydával své texty pouze v samizdatu. Za svou první oficiálně vydanou knihu Ostrovní básně získal v roce 2010  Cenu Bohumila Polana. Žije a pracuje ve Šťáhlavicích nedaleko Plzně...

 • Martin HYBLER

  Psycholog a filosof (žák Jana Patočky). Po ukončení studií na vysoké škole pracoval jako psycholog v Dobřanech a poté v Praze. Od roku 1982 žije ve Francii, kde působil rovněž jako psycholog až do roku 2011, kdy odešel do důchodu. V devadesátých letech příležitostně přednášel na Univerzitě...

 • Michal JANATA

  Nakladatelský redaktor, teoretik a kritik architektury a fotografie, kulturní historik.

 • Jaroslav JAVORSKÝ

  Absolvoval gymnázium a poté dvouletou nástavbu při střední ekonomické škole v Karlových Varech, obor provoz a ekonomika cestovního ruchu (1967). V březnu 1977 emigroval za rodiči do SRN. V říjnu 1977 byl zatčen na bulharsko-tureckých hranicích při pokusu dostat z Československa...

 • Petr JINDRA

  Historik umění. Vyučil se elektromechanikem (1984), pracoval jako manipulační dělník, 1988–94 ošetřovatelem v LDN v Plzni. Roku 1994 nastoupil jako učitel výtvarné výchovy na Gymnázium F. Křižíka v Plzni, kde působí dodnes jako učitel dějin umění a filosofie. V letech 1996–2002 souběžně učil...

 • Pavel KALINA

  Studoval estetiku a dějiny umění na Filozofické fakultě UK a na Středoevropské univerzitě. Učí dějiny architektury na Fakultě architektury ČVUT a dějiny umění na Pedagogické fakultě JU. Napsal řadu českých i cizojazyčných studií věnovaných umění a architektuře gotiky a renesance...

 • Viktor KARLÍK

  Výtvarník, grafik, redaktor. Absolvoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze (1981) a pak pracoval v depozitáři Orientální sbírky Národní galerie. V letech 1984–1985 vydával samizdatovou Edici Pro více, v roce 1985 spoluzaložil samizdatový časopis Jednou nohou / Revolver Revue, kde působí dodnes...

 • Miroslav KOLOC

  Přední máchovský badatel. Vydal knihy Rozčilené cesty Karla Hynka Máchy po hradech spatřených (Kovalam 1998) a Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy (Triáda 2010).

 • Hana KOSÁKOVÁ

  Vystudovala češtinu a ruštinu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech 2004–2005 působila jako lektorka na univerzitě v Erfurtu. Od roku 2006 je na mateřské dovolené. Vybrala a z ruštiny přeložila texty prozaika a dramatika Lva Lunce (Města pravdy, Triáda 2005) a literárního badatele...

 • J. H. KRCHOVSKÝ

  Básník a hudebník. Publikoval v samizdatových časopisech (Revolver Revue, Vokno aj.) a sbornících (Už na to seru, protože to mám za pár /Edice Expedice 1985/, 9x kontra. Almanach básníků pražského undergroundu /1987/ aj.), strojopisné sbírky poesie vydával vlastním nákladem...

 • Vít KREMLIČKA

  Básník, prozaik, publicista a překladatel. Po gymnáziu absolvoval dvouletou střední pedagogickou školu a pět semestrů Pedagogické fakulty UK, poté vystřídal řadu zaměstnání. V letech 1990–1998 studoval bohemistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě UK, dnes je ve svobodném povolání... 

 • Martin KROUPA

  Vystudoval hru na violu na pražské konzervatoři a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2005 působil jako redaktor Českého rozhlasu v rámci projektu Příběhy 20. století. Mezi lety 2011 až 2015 pracoval na Ministerstvu obrany v oddělení vydávající osvědčení o protikomunistickém odboji a odporu...

 • Robert KRUMPHANZL

  Vystudoval žurnalistiku na FSV UK, v letech 1992–1994 redaktor časopisu Souvislosti. Roku 1994 spoluzaložil nakladatelství Triáda, které dodnes řídí. V letech 2000–2001 člen redakční rady Kritického sborníku, v letech 2001–2004 redaktor Revolver Revue a Kritické Přílohy Revolver Revue... 

 • KUNSTWERK

  Tvůrčí formace, ustavená po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má dva členy zakládající, jednoho člena in memoriam a proměnlivý počet členů externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného...

 • Ivana KYZOUROVÁ

  Historička umění, ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, zástupce Národní kulturní památky Pražský hrad. Publikuje texty z oblasti památkové péče. Knižně vydala publikace Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu: Vybraná díla ze sbírek Kláštera premonstrátů na Strahově...

 • Tereza LOCHMANNOVÁ

  Studovala na UMPRUM v Praze, v roce 2017 ukončila magisterské studium École des Beaux-Arts v Paříži. Věnuje se zejména velkoformátovému dřevořezu, malbě a kresbě. Vystavovala samostatně v Paříži, Rouenu, Praze a na kolektivních výstavách a salonech v Paříži, Lyonu, Praze, Lipsku a Manile...

 • Tereza MAREČKOVÁ

  Dramaturgyně, umělecká ředitelka divadla Masopust. Vystudovala dramaturgii na DAMU, v roce 2006 zde byla přijata do doktorského studia, kde se věnuje především jazyku současné světové i české dramatiky. Vedle své absolventské inscenace v divadle DISK (Lenka Lagronová: Království)...

 • Ivan MATOUŠEK

  Vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě UK, byl zaměstnán jako výzkumný pracovník v Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV a pak ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii. Knižně vydal prózy Album (Mladá fronta 1991), Nové lázně (Mladá fronta 1992), Autobus a Andromeda...

 • Ladislav NAGY

  Překladatel, literární kritik, vystudoval anglistiku a filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se především britské literatuře. Publikuje v časopisech Respekt, Revolver Revue, Reflex, Tvar, A2, Živel) a denících (Lidové noviny, Hospodářské noviny ad.). Je autorem řady doslovů k překladům...

 • Štěpán NOSEK

  Básník, překladatel a redaktor. V letech 2002 a 2003 strávil osm měsíců na postgraduálním studiu na Trinity College v irském Dublinu. Pracuje jako učitel angličtiny, vydal básnické sbírky Negativ (Host 2003), Na svobodě (Opus 2011) a Penumbra (Argo 2019)...

 • Zdeněk „Hmyzák“ NOVÁK

  Zakládající člen, zpěvák a textař kapel Činna, Ženy a Bad Beef Hat. Zakladatel a aktér experimentálního projektu Čintamani...

 • Věra NOVÁKOVÁ

  Začala v roce 1947 studovat na Akademii výtvarných umění v Praze, o dvě léta později ale byla se svým budoucím manželem Pavlem Brázdou při prověrkách ze studií vyloučena a určena k manuální práci. V letech 1950–1952 studovala na Vyšší škole uměleckého průmyslu. Živila se zejména ilustrováním, zároveň se celý život věnuje volné tvorbě... 

 • Lukáš NOVOSAD

  Studoval český jazyk a literaturu a pedagogiku na FF UK, nyní se věnuje mj. studiu lužické srbštiny na univerzitě v Lipsku. Působil jako šéfredaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav a podílel se na organizaci festivalu českého jazyka, řeči a literatury Šrámkova Sobotka. Živil se jako vychovatel ve výchovném...

 • Petr ONUFER

  Vystudoval anglistiku a bohemistiku na Filosofické fakultě University Karlovy a na University of Texas v Austinu. Vyučoval na anglistice v Praze a v Českých Budějovicích, v současnosti je redaktorem nakladatelství Argo, kde vede edici angloamerických autorů (AAA) a edici angloamerických básníků (AAB)... 

 • Edita ONUFEROVÁ

  Vystudovala bohemistiku na FF UK; od r. 2007 je tajemnicí a manažerkou a od r. 2012 redaktorkou Revolver Revue. Pro edici Speculum nakladatelství Plus připravila a doslovem doprovodila výbor z díla Aloyse Skoumala (Pěšinka pro podivíny, 2011); externě spolupracuje s několika nakladatelstvími...

 • Jean-Gaspard PÁLENÍČEK

  Básník, prozaik, skladatel. Vystudoval bohemistiku a literární vědu na Filosofické fakultě University Karlovy a pařížské Sorbonně (diplomová práce o poezii Zbyňka Hejdy, 2004). V letech 1993–1996 byl žákem skladatele Miloše Boka. V letech 1997–2001 působil v pražském divadle Orfeus. V roce 1998...

 • Pavla PEČINKOVÁ

  Kunsthistorička, kritička, vystudovala FF University Palackého v Olomouci (1970–1975) a FF UK (postgraduální studium, 1978–1980). Jako redaktorka pracovala v nakladatelství Mladá fronta (1975–1980) a v nakladatelství Odeon (1985–1990), v letech 1980–1985 působila v Národní galerii v Praze (interní aspirantura).

 • Miroslav PETŘÍČEK

  Filosof, pedagog a překladatel. Do 1990 zaměstnanec Hydrometeorologického ústavu, navštěvoval soukromé semináře Jana Patočky. Signatář Charty 77. V 70. a 80. letech se aktivně účastnil neoficiálních přednášek, přispíval do samizdatových sborníků  a časopisů. Po 1990 legalizoval studium na FF UK...

 • Ivan PINKAVA

  Studoval v letech 1977–1981 Střední průmyslovou školu grafickou, 1982–1986 uměleckou fotografii na FAMU v Praze. V roce 1989 spoluzaložil Prague House of Photography (PHP) – Pražský dům fotografie. V letech 2005–2007 působil jako vedoucí pedagog ateliéru fotografie na Vysoké škole...

 • Petr PLACÁK

  Prozaik, novinář a básník, syn lékaře a překladatele Bedřicha Placáka (1914–1993). Po vyučení mechanikem (1982) pracoval do 1989 postupně jako hlídač, dělník a uklízeč. Souběžně vystudoval Střední průmyslovou školu pro pracující. 1985 byl přijat na ČVUT, StB mu však studium znemožnila...

 • Terezie POKORNÁ

  Po maturitě na gymnáziu pracovala jako uklízečka, pak vystudovala divadelní a filmovou vědu na FF UK (diplomová práce Jan Grossman a Divadlo Na zábradlí v letech šedesátých, 1989). V osmdesátých letech se zároveň podílela na samizdatových a jiných alternativních aktivitách, v roce 1989 působila...

 • Justin QUINN

  Kritik, básník a překladatel. Vystudoval anglistiku a filosofii na Trinity College v Dublinu. Od roku 1995 žije v Praze a učí na Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK a na Katedře angličtiny na FP ZČU. Do angličtiny přeložil poezii Ivana Blatného, J. H. Krchovského, K. J. Erbena a Petra Borkovce (From the Interior..

 • Josef RAUVOLF

  Překladatel a publicista. Vystudoval Filozofickou fakultu UK. Do češtiny mj. přeložil díla W. S. Burroughse, J. Kerouaca či Ch. Bukowského. Do Revolver Revue přispěl např. v č. 129/2022 (překlad ukázky z Přepracované příručky pro skauty a Bojových instrukcí W. S. Burroughse s poznámkou překladatele)...

 • Michaela REŽOVÁ

  Absolvovala v roce 2017 filmem Štvanice na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde v současnosti pokračuje v doktorském studiu a vyučuje v ateliéru animace. Je iniciátorkou a kurátorkou akce ANIMACE 70 a především režisérkou.

 • Martin RYŠAVÝ

  Vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a scenáristiku na Filmové fakultě Akademie múzických umění, kde v současné době působí jako vedoucí katedry scenáristiky a dramaturgie. Je autorem filmů Sibiř – duše v muzeu, Afoňka už nechce pást soby, Kdo mě naučí půl znaku, Malupien...

 • Petr ŠIMÁK

  Vystudoval na bohemistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se hermeneutikou a fenomenologickou filosofií. Z ruštiny přeložil Šklovského vzpomínky Sentimentální cesta (Zápisky revolučního komisaře) a Golosovkerovo filosofické dílo Logika mýtu...

 • Viktor ŠLAJCHRT

  Spisovatel a novinář. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem (obor Český jazyk, výtvarná výchova) a několik let učil v Krušných horách. Po návratu do Prahy vystřídal řadu zaměstnání, v letech 1998–1991 řídil obchod a propagaci nakladatelství Odeon. Po roce 1992 pracoval jako novinář...

 • Tereza ŠNELLEROVÁ

  Vystudovala český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu. Zabývá se literární kritikou a totalitním jazykem.

 • Jan SOLPERA

  Typograf, grafik a pedagog. V letech 1954–1958 studoval na SOŠV v Praze, 1959–1965 v ateliéru užité grafiky ke knižní úpravě a plakátu u Františka Muziky na VŠUP (1959–1965). Od roku 1973 zde vedl 30 let ateliér knižní grafiky a písma. Solperova jedinečná písmová klasifikace vyšla jako samostatně neprodejná...

 • Jiří SOUKUP

  Scenárista, dramaturg a spisovatel...

 • Klára SOUKUPOVÁ

  Vystudovala český jazyk a literaturu a komparatistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde nyní pokračuje v postgraduálním studiu. Zaměřuje se na literární teorii a žánr autobiografie...

 • Michael ŠPIRIT

  Vystudoval bohemistiku a historii na FF UK, od 1993 působí v Ústavu české literatury a literární vědy FF UK (kde vede semináře literární teorie, kritiky, textologie a dějin literatury dvacátého století), 2001–2006 ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu...

 • SPOUŠŤ

  Kolektivní glosář na Bubínku Revolveru, volně navazující na někdejší rubriku Vytrženo, která vycházela v Kritické Příloze RR (č. 19–30) v letech 2001–2004. 

 • František ŠTORM

  Typograf, designér, grafik, hudebník a publicista. V roce 1993 založil svou písmolijnu, v níž realizuje vlastní návrhy písem a historické abecedy významných  písmařů; dosud vytvořil či produkoval asi 700 řezů. Působil jako pedagog v ateliéru Tvorba písma a typografie na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, v letech 2003–2008 byl jeho vedoucím...

 • Zdenka ŠVARCOVÁ

  Japanoložka, vysokoškolská pedagožka a překladatelka z japonštiny...

 • Aviezer TUCKER

  Filosof a politolog izraelského původu, v současné době působí na Queens University v Belfastu. Zabývá se především epistemologií, filosofií dějin a politickou teorií. Publikoval knihy Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography (2004) a The Philosophy and Politics of Czech Dissidence...

 • Veronika TUCKEROVÁ

  Vystudovala srovnávací literaturu na Graduate Center of the City University v New Yorku a germanistiku na Kolumbijské univerzitě tamtéž. V letech 2002–05 přednášela na Queens College, 2009–10 na New York University v Praze, 2011–13 na University of Texas v Austinu. Od 2013 učí na slavistice Harvard University...

 • Hana ULMANOVÁ

  Anglistka a amerikanistka a překladatelka. Pro Revolver Revue vybírá a překládá ukázky ze současné americké literatury, pravidelně publikuje v couleuru... 

 • Ludmila VACHTOVÁ

  Teoretička a kritička umění, po maturitě (1951) byla přijata na pedagogickou fakultu (prof. Martin Salcman), od roku 1955 pracovala v časopise Výtvarné umění a externě studovala kunsthistorii. V roce 1964 přešla do nově založeného periodika Knižní kultura. Ujala se také správy galerie na Karlově náměstí a realizovala výstavy...

 • Marek VAJCHR

  Kritik, překladatel, redaktor a spisovatel, vystudoval bohemistiku a germanistiku na FF UK. Členem redakce Revolver Revue je od roku 2005. V Kritické Příloze Revolver Revue a po jejím ukončení v Couleuru Revolver Revue soustavně publikoval literární kritiky a eseje a překlady literárněvědných textů z němčiny...

 • Pavel VESELÝ

  Absolvent Střední školy uměleckých řemesel (obor kovy) a Střední průmyslové školy grafické (obor restaurátorství). Undergroundový filmař, fotograf a spisovatel, autor původně samizdatové knihy Tak pravil Vincent...

 • Jan VEVERA

  Vystudoval 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvoval postgraduální studium Neurověd na 1. LF UK, dvouletý postdoktorandský výzkum na University of California, Berkeley, USA a odbornou stáž na Institute of Psychiatry, Maudsley...

 • David VICHNAR

  Vyučuje na Ústavu anglofonních literatur a kultur na FF UK v Praze; vedle toho působí jako redaktor, vydavatel a překladatel. Je autorem knih Joyce Against Theory (2010) a Subtexts: Essays on Fiction (2015), jako editor působil u knih Thresholds (2011), Praharfeast: James Joyce in Prague (2012) a Terrain: Essays on the New Poetics (2014). Jako překladatel se věnuje současné české poezii (Olga Stehlíková, Josef Straka, Adam Borzič) a pražské anglofonní scéně (Louis Armand, Ken Nash, Thor Garcia).

 • Jan VNOUČEK

  Absolvoval VOŠ Jaroslava Ježka v Praze. Prošel řadou zaměstnání (tenisový trenér, barman, servisní mechanik tabákových automatů, šéfredaktor radničního měsíčníku), nyní působí jako dramaturg a prodavač ve filmové galanterii Terryho ponožky v pražském kině Světozor... 

 • Miroslav VODRÁŽKA

  Český hudebník, filosof, publicista. Po listopadu 1989 působil jako redaktor časopisu Vokno (do roku 1992) a publikoval v řadě dalších časopisů a novin. Dlouhodobě se věnuje otázkám feminismu, 1991–1997 byl členem Nadace Gender Studies v Praze, je autorem mnoha genderových článků a přednášek.

 • Otto VON GRABEN ZUM STEIN

  Mnich, dvorní blázen, spisovatel. Vydal mj. díla: Poutníkovy příhody (1728–1730), Apologie počestného ženství (1730), Anatomie římské církve (1731), Rozpravy z říše duchů (1731–1741).

 • Petr VOŘÍŠEK

  Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (katedra zoologie). Od roku 1996 působí kromě jiného v České společnosti ornitologické. Věnuje se zejména sčítání a mapování ptáků, jako koordinátor evropských programů i jako terénní ornitolog. Pracuje pro Evropskou radu pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC)... 

 • Miroslav WANEK

  Textař, básník, skladatel, hudebník (FPB, Už jsme doma), pedagog.

 • Paul WILSON

  Kanadský překladatel, publicista a hudebník. – Vystudoval angličtinu na University of Toronto a University of London. V letech 1967–77 žil v Československu, kde působil jako učitel angličtiny a později také zpěvák skupiny The Plastic People of the Universe (1970–72; 1977)...