Brázdy na poli se za oknem vlaku kroutí jako dlouzí hranatí hadi. Jejich rozestupy jsou pravidelné, čepele radlic za traktorem byly rovnoběžné. Pole se vlní a to, co by bylo v dvojrozměrném světě rovné, je křivé. Shora by brázdy měly být v pravidelných rozestupech, rovné, protínající se až v nekonečnu. Geometrický lad narušuje jen nerovnoměrná vlhkost půdy, která zpětně odkazuje k terénním nerovnostem.

Guido List, propagátor armanismu, věřil na tajné poznání. Armanistická gnóze, smyšlenka, kterou uchovávaly cechy tajných mudrců, přísně hierarchicky uspořádané – a jen nejvyšší smyšlení kněží měli k dispozici všechny její části, spojené v křišťálový celek. Vše bylo samozřejmě provázáno mnoha tajnými zasvěceními a rituály. Až když křesťanství zahnalo probuzené do úzkých, byli donuceni k improvizaci a uschovali tajné učení do run. Runy samotné – nesložité dvourozměrné geometrické útvary, vycházející z řecké abecedy a tvarově přizpůsobené práci se dřevem – v sobě skryly jediné dokonalé poznání tohoto světa. Není to nic složitějšího než tajná mřížka. Místa propojená přímkami, které představují reálné vztahy. Nejzásadnější je text, na nějž je třeba tajnou mřížku přiložit. Ten je součástí stejné tajné gnóze, kterou si jiní zasvěcení předávali tak dlouho ústně, až ztratili, že jsou zasvěceni. Není těžké variovat konečný soubor prvků v počítači. Dveře tajné gnóze jsou přinejmenším pootevřeny.

Geometrie, srovnané předměty, mřížka, tajná mřížka, rýžová pole, runy, přehledná situace na hřišti – vše vede k jednoduché podstatě vztahů mezi věcmi a pojmy. Tak jako vlhkost nepokojné prsti narušuje zdánlivou krásu a jednoduchost přímek brázd, skrývá se i pod přehlednými situacemi nepřehledný nelad, který je znevažuje. Není to nic jednoduššího než smyšlenka. Obilí vyroste v trojrozměrném světě a na místech, kde je zpočátku více vláhy, bude vyšší.

Zaznamenal jsem to zevšeobecněné tajné poznání z rozhlasu mezi písničkami na přání. Život je těžkej, svět je složitej, a tak jí přeju k narozeninám hodně toho zdraví, kterýho je málo, hodně toho štěstí, který je krásný, a taky hodně lásky, která je vzácná.