S úlevou, kterou někomu snad mohou poskytnout jistoty tepla komunity, které jsme k pookřání nabídli minule, se nespokojí každý. Ani my se tímto modelem necítíme nijak zvlášť uspokojeni a naše zpráva o tápání ve zmatku a nejistotě se v tomto bodě blíží ke svému konci, aniž by byla naplněna naše touha po pevném bodě. Existuje ale vůbec něco jako jistota? 

Nejsme si jisti. Avšak po ohledání, jež jsme učinili, se nemůžeme zbavit dojmu, že pokud vůbec někde hledat, pak snad leda v sobě samotném, potažmo v sobě nalezených a kultivovaných derivátech vztahování se. Jak to ale aplikovat na náš problém s uměním? Tohoto bodu jsme se dotkli již dříve, se zjištěním, že si je třeba vybrat, respektive že je třeba se rozhodnout, uvěřím-li, či nikoliv. Podržme se tedy i nadále neuspokojivého modelu komunitního umění, redukujme pouze komunitu až na pouhého jednoho jednotlivce. 

Nechceme-li totiž přestřihávat pupeční šňůru motivací mezi autorem a dílem a chceme-li mít alespoň nějakou jistotu o tom, co je co, chceme-li se nespoléhat na zrádné proudy řeky souvislostí, pak sice obtížné, často bolestivé, ale přímé, byť krajní řešení je stát se autorem. Udělej si sám! V tu chvíli totiž bude do značné míry jedno, jak například výslednému produktu budete říkat, takové problémy můžete bez obav delegovat na ty, kteří pořád něčemu nějak říkat chtějí. Vy se můžete věnovat tvorbě a její reflexi, přičemž do vašich případných úvah, co to vlastně děláte, nemusí nikomu nic být – stejně si nikdo nebude moct být jist, zda ho právě nevodíte za nos. Koneckonců, může si také dělat vlastní a zkoumat to dle libosti. A zachce-li se vám vysvětlovat a přesvědčovat, chutě do toho. Pravdě do očí se za vás stejně nikdo jiný nepodívá. 

Uvědomujeme si, že takovéto řešení může být chápáno jako navádění ke kutilství. Nic takového jsme však v úmyslu neměli, byť otevřeně přiznáváme, že tvůrčí postupy nás samotných vycházejí právě z metod kutilství, jež se pokoušíme aplikovat na poli toho, čemu se říká, resp. může říkat umění. Kutilství cti netratí, je-li užíváno uvědoměle. Jak my v kunstWerku říkáme: Freibasteln!

Gott mit Kunst!