KUNSTWERK

(zal. 2000)

KUNSTWERK, tvůrčí formace, ustavená po zhruba dvacetileté spolupráci zakládajících členů v roce 2000 a ve víceméně nezměněné podobě tak setrvávající dodnes. kunstWerk má dva členy zakládající, jednoho člena in memoriam a proměnlivý počet členů externích. Kromě vlastní tvůrčí činnosti v oblasti výtvarného umění se věnuje i činnosti kurátorské a teoretickým studiím. Členové kW se zabývají též duchovní obrodou společnosti a stáli u zrodu chatařské církve Sekula, kde se věnují misijní a pastorační činnosti. Výstavy: Wochenendhäusergesamtkunstwerk (2001, U Medáků), Heimliche Ausstellung (2004, galerie Concordia), Nevadí (2010, Nová scéna ND), Mein Heim (2010, galerie Josefa Sudka).

V RR č. 76/2009 byl kunstWerk uveden ukázkami z díla a rozhovorem, který se členy tvůrčí formace vedl Viktor Karlík, projekt Nevadí byl představen v č. 79/2010, Přednáška v č. 84/2011, Minuta smíchu v č. 87/2012, soubor My a on v č. 91/2013, Odposlechy v č. 94/2014. V Edici RR vyšla v roce 2012 Kniha chat. Pravidelně kunstWerk přispívá do rubriky Bubínek Revolveru. Výběrem z novějších prací a zdůvodněním této volby přispěla formace u příležitosti třicetiletého výročí Revolver Revue do jubilejního 100. čísla

V Edici RR od autora vyšlo:
sv. 63/2012 — Kniha chat