Přítomen při předávání Ceny Karla Čapka, které proběhlo 9. 1. 2018 v rezidenci primátora na Mariánském náměstí, jsem měl možnost vyslechnout děkovnou řeč oceněné Eriky Abrams. Ač byla při ní obklopena mnoha mikrofony a kamerami, nikde v mediích jsem pak ze záznamu na projev laureátky nenarazil, a tak bych toto nedopatření rád částečně napravil. Pro úplnost předešlu, že Cenu Karla Čapka uděluje každé dva roky České centrum Mezinárodního PEN klubu. Letos probíhalo pod záštitou primátorky Prahy Adriany Krnáčové. Paní primátorka předeslala, že projevy obvykle nečte, ale tentokrát vzhledem k jeho závažnosti udělá výjimku, nicméně i tak působil dosti improvizovaně, zejména když místo Abrams četla Adams. Ostatně spojovat obvyklé politické fráze s Erikou Abrams je dost nešetrné. Další projev, který měl korejský velvyslanec v angličtině, nebyl tlumočen, a já si mohl představovat, jak vychvaluje Samsung.
Erika Abrams posléze pronesla toto:

„Děkuji předsedovi a všem členům poroty za poctu, které se mně dostává udělením Ceny Karla Čapka českého PEN klubu.
Je to, upřímně řečeno, pocta zcela nečekaná.
Těší mě, že se mně dostává navzdory době, kdy v Čechách např. Čapkovy (a nejen Čapkovy) Lidové noviny už nezávislé nejsou a kdy se ve Francii nakladatelský svět řídí již takřka výlučně komerčními ohledy, které překlady z české literatury takřka zcela vylučují.
Těší mě obzvlášť, že se tím skrze mne dostává uznání i takovým nečapkovským, politicky ne vždy „korektním“, zato rozhodně nezávislým a nekomerčním autorům, jako jsou nejen Ladislav Klíma a Richard Weiner, o nichž byla tu řeč, nýbrž i Zbyněk Hejda, Josef Jedlička nebo Ivan Matoušek, o nichž zmínka nepadla…
Děkuji vám ještě jednou za ně…“

Co k tomu dodat? Snad jen ještě čtyři poznámky:
Předseda PEN klubu Jiří Dědeček poděkoval Erice Abrams za „vtipná slova“.
Paní primátorka poté již nevyslechla ani hudební závěr oslavy.
Následovalo, jak je zřejmě u takových příležitostí zvykem, občerstvení velkým množstvím miniaturních lahůdek.
Ve Wikipedii jsem se doma při pátrání „dověděl“, že Erika Abrams dostala Cenu Karla Čapka za svoje překlady Čapkových děl do francouzštiny.