Michael ŠPIRIT

MICHAEL ŠPIRIT (nar. 1965 v Praze), vystudoval bohemistiku a historii na FF UK, od 1993 působí v Ústavu české literatury a literární vědy FF University Karlovy (kde vede semináře literární teorie, kritiky, textologie a dějin literatury dvacátého století), 2001–2006 ve Slovanském ústavu na Ruprecht-Karls Universität v Heidelbergu. V letech 1991–1992 přispíval zejména do Literárních novin, 1993–1997 do čtvrtletníku Kritický sborník (s nímž spolupracoval 1994–1995 i redakčně). 1995–2001 byl redaktorem Revolver Revue a Kritické Přílohy RR. Je členem výboru Společnosti F. X. Šaldy, vědecké rady České knižnice a redakční rady časopisu pro bohemistická studia Slovo a smysl.

Sestavil, k vydání připravil a komentoval výbor z časopisu Tvář, knihy kritik Růženy Grebeníčkové Literatura a fiktivní světy I, Jana Lopatky Šifra lidské existence (všechny 1995) a Posudky (2005), knihy Ivana M. Jirouse Magorův zápisník (1997), Antonína Brouska Podřezávání větve (1999), F. X. Šaldy Boje o zítřek (2000, s E. Mackem), Přemysla Blažíčka Kritiky a eseje (2002), dále soubory básní Viktora Fischla Žalmy a melodie, Víta Kremličky Staré zpěvy (obě 1997), Naděždy Plíškové Plíšková sobě a Jiřiny Haukové Básně (obě 2000), komentoval souborné vydání Básní Zbyňka Hejdy (1996). Pro Spisy Josefa Škvoreckého koncipoval nebeletristické svazky (zatím uspořádal a komentáři opatřil Příběh neúspěšného tenorsaxofonisty a jiné eseje, 1997, Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje (1998), Podivný pán z Providence a jiné eseje, 1999, Velká povídka o Americe a malá o Kanadě, 2001, Mezi dvěma světy a jiné eseje, Ráda zpívám z not a jiné eseje, oba 2004, Nataša, pícníci a jiné eseje, 2006, chystáno je dalších cca šest knih), pro edici Česká knižnice textologicky připravil a obsáhle komentoval Škvoreckého Zbabělce (1998). Navázal na vydavatelskou a textověkritickou práci Jana Lopatky a přehlédl, o nové materiály doplnil a komentoval jeho edice Josefa Vohryzka Literární kritiky, Jana Hanče Události (obě 1995) a Václava Havla Dopisy Olze (1999). Pro Společnost F. X. Šaldy uspořádal a vydal šaldovské ohlasy Otázka „F. X. Š." 1945-1948 (2002, Zápisník o Šaldovi č. 10). S profesorem heidelberské slavistiky Ursem Heftrichem uspořádal antologii české lyriky od roku 1930 do současnosti (Höhlen tief im Wörterbuch, 2006) a vydává s ním dvojjazyčné, česko-německé spisy Vladimíra Holana Gesammelte Werke (zatím vyšel sv. 8, Epische Dichtungen III, 2003, a sv. 1, Lyrik I, 2005). Pro Revolver Revui připravil mj. blok vzpomínek na Jana Lopatku Lopy, malý ničema (č. 26/1994), výbor z přijatých dopisů Milý Chalupecký (č. 29/1995), antologii normalizační poezie Slunečné dílo (č. 33/1997), vzpomínky Josefa Vohryzka Mám dojem, že už mi vůbec nepřibývá let (č. 43/1999), sbírku ohlasové poezie Antonína Brouska Domovský list (č. 47/2001). Příspěvky do Kritické Přílohy Revolver Revue viz Bibliografie KP RR

RR č. 88/2012 otiskla autorův proslov pronesený při příležitosti slavnostního předání Ceny RR za rok 2011 Bohumilu Doležalovi. RR č. 96/2014 přinesla u příležitosti stého výročí od narození blok textů a fotografií věnovaných Jiřímu Kolářovi a v návaznosti na něj také rozhovor Narozeni 1914 – Hrabal, v němž Michael Špirit odpovídá na 13 otázek Viktora Karlíka  o vztazích, vazbách, souvislostech a cestách dvou výrazných umělců. Jeho text je součástí knihy Viktora Karlíka Literatura / Literature (2019) z Edice RR.

Kniha obsahující výběr autiorových textů mj. i z KP RR Počátky potíží vyšla jako 20. svazek Edice Revolver Revue.

Rozhovor pro časopis o světové literatuře Plav zde.