Ivana KYZOUROVÁ

(nar. 1961)

IVANA KYZOUROVÁ (nar. 1961), historička umění, ředitelka odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, zástupce Národní kulturní památky Pražský hrad. Publikuje texty z oblasti památkové péče. Knižně vydala publikace Strahovská obrazárna. Od gotiky k romantismu: Vybraná díla ze sbírek Kláštera premonstrátů na Strahově (1993), Geertgen tot Sins Jans: triptych s Klaněním tří králů ze sbírek Pražského hradu (2010), Matka a syn: gotické madony a veraikony z chrámu sv. Víta v Praze (2014).