Robert KRUMPHANZL

(nar. 1973 v Praze)

ROBERT KRUMPHANZL (nar. 1973 v Praze) vystudoval žurnalistiku na FSV UK, v letech 1992–1994 redaktor časopisu Souvislosti. Roku 1994 spoluzaložil nakladatelství Triáda, které dodnes řídí. V letech 2000–2001 člen redakční rady Kritického sborníku, v letech 2001–2004 redaktor Revolver Revue a Kritické Přílohy RR, do obou periodik rovněž soustavně přispíval.

V Revolver Revue publikoval v č. 38/1998 (výběr z korespondence Jana Kameníka), 41/1999 (vzpomínkový blok Ladislav Dvořák), 43/2000 (blok Josef Frič), 45/2001 (Dopisy Jiřího Němce z Ruzyně), 52/200260/2005 (Minutové vzdálenosti), 69/2007 (Narozeniny), 90/2013 (básně). Dále publikoval v RR a KP RR řadu recenzí a glos (v úplnosti viz Bibliografie RR a Bibliografie KP RR). 

V Edici RR od autora vyšlo:
sv. 14/2005 — Minutové vzdálenosti
sv. 108/2018 — Jedna věta
sv. 140/2022 — Otevřené možnosti