Petr ŠIMÁK

(nar. 1983)

PETR ŠIMÁK (nar. 1983) vystudoval na bohemistiku a rusistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se hermeneutikou a fenomenologickou filosofií. Z ruštiny přeložil Šklovského vzpomínky Sentimentální cesta (Zápisky revolučního komisaře) a Golosovkerovo filosofické dílo Logika mýtu.