Anna KARENINOVÁ

(nar. 1954 v Praze)

ANNA KARENINOVÁ (nar. 1954 v Praze), překladatelka a esejistka. Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, v letech 1984–1994 byla redaktorkou, posléze šéfredaktorkou nakladatelství Odeon, 1991–1996 šéfredaktorkou revue Světová literatura, 1995–1996 šéfredaktorkou nakladatelství Český spisovatel. V devadesátých letech studijně pobývala v Itálii, Francii, USA a Velké Británii. Zabývá se tvorbou a překladem románů Louise-Ferdinanda Célina a poezie Ezry Pounda. Kromě knižních překladů, které doprovodila vlastními doslovy a komentáři (Marguerite Durasová, Guillaume Apollinaire, Nathalie Sarrautová, Tommaso Landolfi, René Char, Tom Stoppard, Michel de Ghelderode, Louis Ferdinand Céline, Ezra Pound), se zabývá i překlady filmovými: je překladatelkou a autorkou dialogů více než stovky filmů, vytvořila filmové titulky ke snímkům významných světových režisérů (Fellini, Godard, Visconti, Antonioni, Russel, Truffaut, Greenaway, Strick ad.). Je nositelkou řady ocenění (Magnesia Litera 2003 za překlad knihy Louise-Ferdinada Célina Klaun's band, Cena Francouzského velvyslanectví za přínos ke zpřístupnění francouzské literatury v Čechách aj.). 

Pro Revolver Revue č. 64/2006 vybrala a přeložila ukázku ze vzpomínek na setkání a rozhovory amerického novináře Alana Levyho s Olgou Rudgeovou, věnované především peripetiím vztahu mezi Poundem a jeho nemanželskou dcerou Mary Rudgeovou de Rachewiltz. Pro RR č. 70/2008 připravila více než 110stránkový blok s názvem Céline v Čechách, přinášející komentovaný výbor z korespondence a dobových zpráv, recenzí a studií, který byl východiskem pro vydání stejnojmenné knihy v Edici RR v roce 2010. Pro RR č. 87/2012 přeložila pojednáníEzry Pounda ABC ekonomie. Pro RR č. 99/2015 připravila rozsáhlý blok, v němž představilaPetra Kabeše dosud nepublikovanými texty jako pozoruhodného prozaika, včetně řady fotografií a dalších pramenů přibližujících Kabešovu výjimečnou osobnost.