Sylva FISCHEROVÁ

(nar. 1963)

SYLVA FISCHEROVÁ (nar. 1963), klasická filoložka, básnířka a prozaička. Vystudovala klasickou filologii na FF UK, kde od roku 1992 pracuje v Ústavu řeckých a latinských studií jako odborná asistentka. Editorsky se podílela např. na vydání sborníků Původ poezie (2006), Mýtus a geografie (2008), výboru hippokratovských spisů Hippokratés. Vybrané spisy (2012) či knihy Medicína mezi jedinečným a univerzálním (2012). Za knižní rozhovor s Karlem Flossem Bůh vždycky zatřese stavbou obdržela Výroční cenu Nadace Českého literárního fondu (2011). Kromě odborných prací publikuje také prózu, poezii a literaturu pro děti.