Adin LJUCA

ADIN LJUCA (nar. 1966 v Zenici v Bosně a Hercegovině) po studiu srovnávací literatury a knihovnictví na Sarajevské univerzitě pracoval jako redaktor časopisu Književna revija. Od roku 1992 žije v Praze. Vystudoval literární komparatistiku na Filozofické fakultě UK, působil jako knihovník ve Slovanské knihovně a vedoucí historického fondu v Národní technické knihovně. Jako externí pracovník organizace Člověk v tísni se podílel na humanitárních projektech v Bosně a Hercegovině. V roce 2015 založil s Miloradem Pejićem a Omerem Hadžiselimovičem vydavatelskou dílnu Samizdat. V češtině vyšly knižně jeho básnické sbírky Hidžra (Ivo Železný 2000, přel. D. Karpatský), Vytetované obrazy (Arbor Vitae 2005, přel. F. Tesař), Jeden bílý den (Protimluv 2017, přel. F. Šístek) a Stalaktit (Protimluv 2019, přel. F. Šístek). Do bosenštiny přeložil mj. výbory z básnické tvorby Ivana Wernische a Petra Hrušky a prózy Jana Balabána a Jaromíra Štětiny. Přeložil také řadu odborných prací o kulturních dějinách česko-jihoslovanských vztahů.