Jan HANČ

(1916 v Plzni – 1963 v Praze)

JAN HANČ (1916 v Plzni –1963 v Praze), básník, prozaik, překladatel. Do roku 1948 pracoval jako úředník Pragofruchtu, poté jako plánovač v ČKD Praha. Celý život se věnoval lehké atletice, zprvu aktivně, později jako trenér. Člen Skupiny 42. Publikoval sporadicky (Listy, Mladé archy aj.). Jeho pozůstalost obsahuje rukopisy poezie, prózy a třináct deníkových sešitů (z největší části pocházejí z posledních let autorova života), které vyšly knižně pod názvem Události (1995). Úryvky byly publikovány v Tváři, Slovenských pohľadoch, sborníku Podoby (1967) aj. Podílel se na katalogu výstav Václava Bartovského (1948) a Kamila Lhotáka (1948). Roku 1958 vyšel Hančův překlad Petra Altenbergra Minutové romány, spoluracoval na knize Sprinty (1959).

Revolver Revue otiskla v č. 26/1994 blok Neznámé texty, který obsahuje nebarevné faksimile sešitu-koláže s úryvkem ze strojopisného návrhu Jana Lopatky na vydání z roku 1969, dále dosud nezveřejněné prozaické a básnické texty z přelomu 50. a 60. let a básně z pozůstalosti. V č. 29/1995 jsou přetištěny Hančovy dopisy Jindřichu Chalupeckému.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru