Helena MUSILOVÁ

(nar. 1974)

HELENA MUSILOVÁ (nar. 1974, Olomouc) vystudovala dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, působila jako kurátorka v Muzeu umění Olomouc, v Národní galerii Praha a jako hlavní kurátorka v Museu Kampa, přednášela na Katedře fotografie FAMU v Praze a na Semináři dějin umění FFMU Brno. V současné době pracuje jako hlavní kurátorka v Galerii hl. města Prahy.  Věnuje se českému a středoevropskému umění 20. století, zejména situaci na výtvarné scéně v šedesátých až osmdesátých letech, s důrazem na výměnu a pohyb názorů a inspiračních zdrojů v nesvobodném prostoru období „normalizace“. 

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru