Zuzana JÜRGENS

(nar. 1975)

ZUZANA JÜRGENS (roz. Dětáková, nar. 1975), bohemistka. Vystudovala český jazyk a literaturu na FF UK, doktorskou práci napsala o Bedřichu Fučíkovi. Byla ředitelkou Českých center v Mnichově a Düsseldorfu, poté vedla mnichovské europe direct informační centrum. Vyučovala na univerzitách v Kostnici a Berlíně, v současnosti na univerzitě v Mnichově a připravila řadu kulturních projektů zaměřených zejména na literaturu a film. Nyní působí jako ředitelka Spolku Adalberta Stiftera (Mnichov). K vydání připravila mj. Magorův zápisník (s A. Stankovičem) nebo Dobu a slovesnost Jiřího Pistoria (s J. Pelánem). Do češtiny přeložila mj. paměti G. Scholtena Mezi všemi tábory.