V neděli 10. prosince zemřela ve věku sedmdesáti tří let teatroložka Eva Šormová, další z těch, jejichž odchod představuje citelnou ztrátu v současném světě české kultury, navenek bujícím a vzkvétajícím, ve skutečnosti čím dál víc prorůstajícím degenerativními rysy: i ona jim svou soustavnou a dobrou, byť neefektní a do značné míry nenápadnou prací čelila.

Celý svůj profesní život pracovala v Kabinetu pro studium českého divadla, kam nastoupila poté, co absolvovala divadelní vědu. Také o tom, co znamenalo studovat tento obor v šedesátých letech na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, stejně jako o tom, co obnášelo působit na oficiálním vědeckém pracovišti do roku 1989 i v letech, které následovaly, hovořila v obsáhlém rozhovoru, který s ní pro Divadelní revue č. 3/2015 pořídila Barbara Topolová (lze přečíst i zde) a který kromě jiného dobře prostředkuje příznačné rysy zpovídané: neostentativní erudici a inteligenci, věcnost, přesnost, střízlivost i neutuchající vášeň pro předmět svého zájmu, schopnost nazývat věci pravými jmény a vtip, otevřenost, průraznost a rovněž skromnost. Iniciovala či spoluvytvářela mnoho děl nejen pro českou teatrologii klíčových, která zde připomínám jen výběrově: Už jako stážistka byla u práce na olbřímích Dějinách českého divadla. Za normalizace spoluzaložila s kolegy neoficiální strojopisný kritický časopis Dialog a od konce osmdesátých let se zásadně podílela na vzniku dodnes vycházející teatrologické Divadelní revue, do obou časopisů rovněž přispívala. Publikovala studie o K. H. Hilarovi, E. F. Burianovi a je autorkou monografie Divadlo v Terezíně 1941–1945. Působila jako editorka, pro spisy Václava Havla připravila k vydání hry, pro ediční řadu Eseje, kritiky, analýzy, na jejíž koncepci a redakci se rovněž podílela, pořídila výbor z textů K. H. Hilara. Byla zakládající členkou Teatrologické společnosti. V Kabinetu českého divadla, který posléze, od roku 1991, i řídila, uvedla v život mimo jiné velký projekt polistopadové teatrologie, Českou divadelní encyklopedii, stala se její hlavní redaktorkou a připravila pro ni se svými spolupracovníky rozsáhlý svazek Česká divadla – Encyklopedie divadelních souborů a také velkou dvousvazkovou práci Česká činohra 19. a začátku 20. století – Osobnosti. Jak zmínila v citovaném rozhovoru, náročnou a trpělivou lexikografickou prací, již považovala za svého druhu řemeslo, které je ovšem „třeba propojit s jistým instinktem a s poměrně velkou znalostí materie“, si vlastně plnila svůj zdánlivě iracionální dětský sen: „Když jsem chodila ještě na střední školu v Českém Brodě, kde jsem vyrůstala, měla jsem tam kamarádku, která měla silné múzické sklony, hrála dobře na klavír a velmi se zajímala o divadlo. Jednou jsme se tak procházely a povídaly si o tom, čeho bychom si přály v životě dosáhnout. Já si už nevzpomínám, s čím se mi svěřila ona, ale zcela přesně vím, co jsem tehdy pronesla já. Řekla jsem: ‚Víš, Vlasto, já bych chtěla jednou napsat divadelní slovník! ‘ Jako dneska tu situaci vidím, bylo to před prodejnou obuvi. Vůbec nechápu, jak jsem na to přišla, bylo mi asi čtrnáct a jsem si jista, že jsem ještě nikdy žádný divadelní slovník ani neviděla! Možná to byl nějaký druh osvícení, jakým jsme otevřeni pouze v dětském věku…“

V polovině září, tři měsíce před svou smrtí, se ještě účastnila uvedení výboru Kritických statí Josefa Kodíčka, dalšího podstatného svazku, který redigovala, a byla taková, jak si ji asi většina z nás, co jsme s ní měli příležitost spolupracovat, bude především pamatovat: vyzařovala z ní radost z dokončené práce a chuť pokračovat v další, energie, která se zdála být neudolatelná, veselost a umění ironie, zájem o druhé, nepřehlédnutelná živost v myšlení i grimasách, kořeněná její jedinečnou, napořád „drzou“ přímočarostí, jaká je většině z nás rovněž dána pouze v dětském věku.