Fotografiemi Anny-Marie Berdychové se vracíme k Večeru RR ve Vinohradském pivovaru (22. 2.), věnovanému prvnímu českému knižnímu výboru z L. Dobyčina Město En a jiné prózy, o němž promluvila editorka a překladatelka Hana Kosáková a ukázku z něj přečetl Kajetán Písařovic, a novému románu Tundra a smrt, jehož autor Martin Ryšavý pohovořil také o zápiscích svého otce Mikoláše. K tanci a poslechu zahrála kapela Santa Morella Band.