Přinášíme fotoreportáž Petra Horčičky z Večera Revolver Revue 25. května 2016
v Zahradní restauraci Klamovka, na němž bylo za hojné účasti publika uvedeno jarní číslo Revolver Revue (103/2016), Jáchym Topol četl ze své nové knihy Děsivý spřežení, vydané nedávno v Edici RR, a k tanci a poslechu zahrály kapely Ježíš táhne na Berlín, Echt!The Guilty Pleasures.

Na pokračování oblíbených RR Večerů se mohou návštěvníci těšit opět
po prázdninách. 

Foto © Petr Horčička, 2016