Fotografiemi Apoleny Typltové se vracíme k Večeru RR, který se uskutečnil ve čtvrtek 9. listopadu v Kavárně Na Boršově a na němž byla uvedena kniha Metafyzický kurník francouzského bohemisty Xaviera Galmiche, vydaná nedávno v překladu Jeana-Gasparda Páleníčka v Edici RR. O knize promluvili literární historička Libuše Heczková a literární historik a překladatel Jiří Pelán, po ukázce v podání autora a překladatele následovala beseda. Večerem provedla Terezie Pokorná.