Přinášíme fotografie Anny-Marie Berdychové ze setkání, které se uskutečnilo 20. září v Café Club Míšeňská. Představeno bylo 112. číslo Revolver RevueJednou větou Michala Cihláře, již uvedl autor a z níž četl Kajetán Písařovic. Komentovanou projekcí provedl svou knihou Ezra Pound v (post)kultuře, nedávno vydanou v Edici RR, Jakub Guziur.