Dne 16. června uplynulo 74 let od popravy ornitologa a protinacistického i protikomunistického odbojáře Veleslava Wahla (1922–1950). Jeho průkopnickou práci Pražské ptactvo, v níž v polovině čtyřicátých let 20. století dokumentoval a komentoval stav a prostředí ptáků v hlavním městě, loni vydala Revolver Revue ve spolupráci s Českou společností ornitologickou v podstatně rozšířené a aktualizované podobě. Velký prostor je v tomto svazku věnován i Wahlově osobnosti, postojům a osudu. Dnes na Bubínku Revolveru přinášíme vzpomínku Vladimíra Grégra (nar. 1933), jehož rodina byla Wahlovým blízká.
 


Veleslav Wahl

 

Vladimír Grégr
Vzpomínka na Veleslava Wahla


S Wahlovými měla naše rodina po dlouhou dobu přátelský a blízký vztah. Dr. Wahl, Sláva, jak ho můj otec vždy nazýval, byli s rodinou častými hosty na Grošíčku, ve vilce, kterou jsme měli nedaleko Sedlece.

V týdnu, kdy se v republice rozběhly tragické dny po atentátu na Heydricha, byli Wahlovi též právě na Grošíčku. Bezprostředně po návratu do Prahy byli dr. Wahl a i jeho bratr Karel zatčeni a tentýž den popraveni. Slávek s nimi velmi často jezdil. Byl asi o deset let starší nežli my a dělali jsme společné cesty po lese, kde nás dost podrobně seznamoval nejen s ptáčky, ale i jinými zajímavými věcmi v lese. Vůbec jsme ho nepovažovali za vědce nebo učitele, byl to prostě náš starší kamarád, se kterým se dalo hezky povídat. Vidím ho před sebou, jak si v lese povídá s hajným panem Růzhou a dost podrobně mu něco vysvětluje a ten se jenom diví. Naposledy jsem se s ním viděl, nevím kdy, v Zoologické zahradě v Praze. Při tom našem povídání držel v ruce holoubka a hladil ho. Není toho mnoho, na co si vzpomínám, je už to dlouho. Jeho tragický osud námi otřásl; byl to prima kamarád.