U příležitosti výročí 21. srpna upozorňujeme na výzvu Klubu na obranu demokracie a někdejších účastníků předlistopadové nezávislé skupiny Demokratická iniciativa „Evropa nás potřebuje a my potřebujeme Evropu“. Text prohlášení přinášíme níže, k výzvě se můžete připojit zde.
RREvropa nás potřebuje a my potřebujeme Evropu

Výzva Klubu na obranu demokracie a někdejších účastníků Demokratické iniciativy. Téma: výročí 21. srpna, Evropská unie a uprchlíci

Evropská unie čelí v posledních měsících patrně největší výzvě za celou dobu svého trvání. Příliv uprchlíků z chudých a rozvrácených zemí Blízkého a Středního východu a ze severní Afriky může do budoucna poškodit stabilitu členských států i soudržnost Unie jako celku.

Je jistě možné a potřebné hovořit o ideových příčinách této krize, o chybách v zahraniční politice Unie i členských zemí. Je možné a potřebné uvažovat o tom, zda a jak uprchlickou vlnu regulovat a nakolik nynější unijní legislativa odpovídá dnešní situaci. Musíme taky znát hranice svých možností a sil, jinak naděláme víc škody než užitku. Při tom při všem je však zároveň třeba vytknout před závorku jedno:

Do Evropské unie jsme před časem vstoupili dobrovolně a rádi, po zlé zkušenosti se čtyřiceti lety nesvobody a nesamostatnosti. Řadu let jsme pak rádi přijímali a dosud přijímáme pomoc, na níž se podílejí hlavně naši bohatší a silnější spojenci. Spojenectví však také znamená být solidární a ctít vzájemné závazky. Přišel čas, abychom dali najevo, že o tom víme.

Společnost, která žije ve stresu a v obavách, snadno podléhá různým populistům a lidem se zálibou v primitivní a násilné politice. Mysleme na to, že vnitropolitické stability a pocitu bezpečí nesmíme dosahovat na úkor demokratického uspořádání naší společnosti.

A konečně, v souvislosti s uprchlíky se u nás hodně mluví o našich hodnotách, které je teď třeba bránit. Nezapomínejme, že k nim patří i povinnost pomáhat trpícím a ohroženým, plynoucí z příkazu lásky k bližnímu, jenž byl kdysi dávno vložen do základů, na nichž stojí česká společnost i Evropa.

Evropská unie je lidské dílo, a proto je možné k ní mít řadu výhrad. Přes to přese všechno je podstatně lepší než ta spojenectví a „spojenectví“, která jsme si už vyzkoušeli: teď, 21. srpna, máme možnost si znovu připomenout jedno z nich. Snad právě to je vhodná chvíle, abychom dali najevo sobě i druhým:

Víme, že Evropu potřebujeme. A víme taky, že Evropa potřebuje nás, že na nás záleží. Dokažme tedy v příštích dnech, měsících a letech sobě i partnerům, že jsme spolehlivý a sebevědomý spojenec.

Klub na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:Bohumil Doležal, Bohumil Dvořák, Miroslav Fleischman, František Hodík, Jana Kováříková, Vojtěch Kučera, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, Hana Mahlerová, Josef Matoušek, Jitka Matoušková, Pavel Otto, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková, Jana Petrová, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Jan Scheinost, Lenka Smětáková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Pavel Šafr, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Kristýna Tauerová, Jan Tichý, Otakar Válek, Vladislav Vaňák, Hanuš Velebný, Ladislav Voves, Jan Zima

K výzvě se dále připojili: Jaroslav J. Alt, malíř a vysokoškolský učitel, David Barton, knihovník a redaktor, Pavlína Bartoňová, ředitelka Art For Good, Pavel Brázda, malíř, Adam Drda, publicista, Pavlína Havlová, asistentka auditora, Viktor Karlík, výtvarník, Jan Kubalčík, matematik, Jan Nedvěd, býv. šéfredaktor časopisu Tvář, Martina Nedvědová, učitelka, Věra Nováková, malířka, Petr Onufer, překladatel a redaktor, Edita Onuferová, redaktorka, Terezie Pokorná, šéfredaktorka Revolver Revue, Jan Pospíšil, bezpečnostní analytik, Jan Vevera, lékař

Praha 21. srpna 2015

K výzvě se můžete připojit i Vy zde: http://bohumildolezal.cz/texty/pt240.php.