Vladimír GRÉGR

(nar. 1933)

VLADIMÍR GRÉGR (nar. 1933) pochází z rodiny, jejíž kořeny sahají k Eduardu Grégrovi a Juliu Grégrovi, zakladateli Národních listů. Jeho rodina provozovala od 19. století do roku 1948 tiskárnu na Novém Městě pražském. Po válce začal studovat na Středočeské koleji krále Jiřího z Poděbrad, po únoru 1948, kdy majetek jeho rodiny byl znárodněn, sice ještě mohl odmaturovat, namísto vysokoškolského studia však musel narukovat na vojnu. Pracoval ve firmě Energoprojekt, později jako stavební dozor na stavbě Orlické přehrady. Současně dálkově vystudoval ekonomii stavebnictví na ČVUT. V 60. letech působil v Krajském investičním podniku jako dozor na stavbách silnic. S přítelkyní a později manželkou Janou v roce 1968 emigrovali přes uprchlický tábor Traiskirchen do švýcarského Luzernu, kde žije dodnes. Ve Švýcarsku pracoval na kantonálním úřadě na správě silničních staveb a stýkal se s mnoha českými emigranty. Po roce 1989 byla rodině Grégrových vrácena tiskárna v dezolátním stavu. Tiskařský provoz zde rodina uzavřela, budovu ale zrekonstruovala a vlastní ji dodnes. (www.pametnaroda.cz)

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru