Vít KREMLIČKA

(nar. 1962 v Praze)

VÍT KREMLIČKA (nar. 1962 v Praze), básník, prozaik, publicista a překladatel. Po gymnáziu absolvoval dvouletou střední pedagogickou školu a pět semestrů Pedagogické fakulty UK, poté vystřídal řadu zaměstnání. V letech 1990–1998 studoval bohemistiku a komparatistiku na Filozofické fakultě UK, dnes je ve svobodném povolání. Od počátku osmdesátých let publikoval v samizdatových časopisech a sbornících (Violit, Revolver Revue). Tři samizdatové sbírky básní z osmdesátých let vyšly souborně pod názvem Staré zpěvy (Edice RR sv. 7, 1997). Knižně dále publikoval: Lodní deník (NTS / Edice RR sv. 5, 1991), Cizrna (Torst, 1995), Zemský povídky (Hynek 1997), Prozatím (Petrov 2001), Amazonia (Knihovna Jana Drdy 2003). Je držitelem Ceny Jiřího Ortena, nositelem Bronzové a Stříbrné plakety Čestného dárce krve Českého Červeného kříže, laureátem Ceny Revolver Revue za rok 2010 a Ocenění účastníka odboje a odporu proti komunismu.

Na stránkách Revolver Revue publikoval například v č. 49/200259/200568/2007,81/2010 a 78/201085/2011, 87/2012 a 95/2014. Jeho texty jsou zastoupeny v antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě.

V Edici RR od autora vyšlo: 
sv. 68/2013 — Tibetiana
sv. 64/2012 — Smrti stejně neuniknu – to ti mohu slíbit
sv. 38/2010 — Autentický kulovátor
sv. 45/2010 — Jedna věta.
sv. 7/1997 — Staré zpěvy
sv. 5/1991 — Lodní deník

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru