Veronika TUCKEROVÁ

VERONIKA TUCKEROVÁ (nar. 1968 v Praze) vystudovala srovnávací literaturu na Graduate Center of the City University v New Yorku a germanistiku na Kolumbijské univerzitě tamtéž. V letech 2002–05 přednášela na Queens College, 2009–10 na New York University v Praze, 2011–13 na University of Texas v Austinu. Od 2013 učí na slavistice Harvard University. Pracovala také jako redaktorka, překladatelka a publicistka, publikovala mj. v Revolver Revue a v Kritické Příloze RR, Lidových novinách, Respektu, Roš Chodeši, Slavic and East European Performance Review, Harvard Review. Překládá z angličtiny a němčiny např. paměti G. Scholema Od Berlína k Jeruzalému (2003), k vydání připravila výbor z básní I. Blatného The Drug of Art (2007) a napsala doslov k prvnímu českému vydání Hovorů s Kafkou G. Janoucha (2009). Zabývá se recepcí F. Kafky během komunismu, otázkami překladu a bilingvní literatury, samizdatem.  

Pro Kritickou Přílohu Revolver Revue psala v letech 2000–04 glosář o newyorské umělecké scéně (v úplnosti viz Bibliografie KP RR). Pro Revolver Revue přeložila povídku Garyho Shteyngarta „The Shylock on the Neva“, připravila rozhovor s nakladateli Matveiem Yankelevichem a Annou Moschovakis (č. 60/2005) a spolupracovala na přípravě bloku o Robertu Walserovi (č. 63/2006). Pro RR č. 98/2015přeložila ukázku z románu Nutné omyly (Necessary Errors) Caleba Craina a s autorem vedla rozhovor. V tomtéž čísle bylo reprodukováno šest jejích maleb z roku 1990, jež doprovodila vzpomínkovým textem. Pravidelně přispívá do Couleuru RR. Její text je zastoupen v knize Magorova konference, vydané v Edici RR.