Věra Nováková, foto © Karel Cudlín

Před 96 lety se 17. ledna narodila malířka a sochařka Věra Nováková. Její osobnost a dílo zde netřeba představovat, RR jí na stránkách svých publikací, výstavách i dalších akcích věnuje pozornost soustavně od přelomu osmdesátých a devadesátých let, stejně jako jejímu životnímu i tvůrčímu souputníkovi Pavlu Brázdovi. Dnes na Bubínku Revolveru přinášíme některé z variací na logo Revolver Revue, které vytvořila pro jubilejní 50. číslo RR v roce 2002. O rok později byly tyto její práce spolu s variacemi na logo RR od desítek dalších malířů, grafiků či sochařů vystaveny v pražské Galerii Navrátil. Pro letošní rok chystáme v Edici Revolver Revue knižní vydání jejích zápisníků z mládí, tedy z doby, v níž se Věra Nováková hodně věnovala i kresbám, z nichž určité se staly základem variací pro RR.