Vážený pane premiére Fialo,

jsme si vědomi toho, v jak složité situaci se nacházíte, protože musíte řešit důsledky Babišova vládnutí, dopady covidové krize, války na Ukrajině, teroristického útoku na Izrael, nevídanou inflaci, nedobře fungující systém sociální podpory všech potřebných a další problémy.

Na jeden velmi podstatný dlouhodobě upozorňuje signatář Charty 77, zakladatel a ředitel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti Jiří Gruntorád, od 17. listopadu, jak víte, navíc formou hladovky.

Dovedeme si představit, jak musíte být zaneprázdněn, a proto si Vám v poslední jmenované věci dovolujeme nabídnout koncept dopisu, o němž se domníváme, že by mohl být dobrým začátkem pro nalezení společné řeči s hladovějícím.

Pevně věříme, že stejně jako nás i Vás znepokojuje nejen riziko ohrožení života, které Jiří Gruntorád nikoli lehkovážně podstupuje, ale i všechny roviny a souvislosti daného protestu.

Někdy může stačit opravdu málo:

 

Vážený pane Gruntoráde,

se znepokojením sleduji, že již téměř týden držíte hladovku před Úřadem vlády ČR s požadavkem, aby odstoupil ministr Marian Jurečka.

Uvědomuji si, že naše vláda dosud nedokázala vyřešit nespravedlnost, která se táhne již dlouhé roky. Mrzí mě to tím spíš, že jste na to již dlouhou dobu opakovaně upozorňoval. Chtěl bych se tímto omluvit především všem dotčeným osobám i Vám. Mrzí mě také, že jsme zklamali důvěru, kterou jste do nás vkládal Vy i řada dalších občanů, kteří volili strany naší vládní koalice.

Zároveň bych chtěl uvést to, že jsme přebírali vládu této země ve velmi složité situaci, kdy řešíme – konkrétně v sociální oblasti – dopady covidové krize, války na Ukrajině, nevídanou inflaci i nedobře fungující systém sociální podpory všech potřebných, který jsme bohužel zdědili po předchozích vládách. Nechci se na to vymlouvat, ale prosím Vás o shovívavost.

Není mi lhostejné, že Vy a Váš přítel John Bok hladovíte v chladu už několikátý den, stejně jako mi záleží na tom, aby prohlášení vlády byla naplněna skutky. Tato vláda není populistická a řadu věcí skutečné nedokáže vyřešit ihned ani přes noc, na druhou stranu jsme stále přesvědčeni, že je smysluplná a vykonává užitečnou práci pro tuto zemi a její občany. Pokud bych vyhověl Vašemu požadavku a odvolal z vlády předsedu jedné z koaličních stran, bezprostředně by to ohrozilo fungování vlády jako celku a mohlo vést k jejímu paralyzování, přinejmenším na nějakou dobu. Z tohoto důvodu a kvůli odpovědnosti, kterou jako předseda vlády mám, bohužel nemůžu pana ministra odvolat.

Chci Vás proto požádat o ještě jednu šanci. Navrhuji Vám, abyste přerušil hladovku na lhůtu, na které se společně dohodneme a v níž zdárně vyřešíme, a to systémově a důsledně, problém, na který dlouhou dobu upozorňujete nejenom Vy, ale řada dalších občanů, a je příčinou toho, že jste zahájil hladovku.

Píši Vám tento dopis v důvěře, že naleznu Vaše pochopení, a děkuji Vám, že se berete za věci, které mají být samozřejmou součástí dobře fungující demokratické společnosti.

Váš premiér

 

Ať už, pane premiére, tento koncept použijete, či najdete jinou cestu k dobrému řešení, věříme, že navážete na étos Charty 77, ke kterému se Vaše vláda přihlásila.

Adam Drda,Viktor Karlík, Robert Krumphanzl, Edita Onuferová, Jean-Gaspard Páleníček, Terezie Pokorná, Michael Špirit, Marek Vajchr

V Praze, dne 22. 11. 2023