Tomáš Pospiszyl věnoval 1. 6. 2012 takřka celou stranu Lidových novin výstavě Viktora Karlíka Podzemní práce, která probíhá v Západočeské galerii v Plzni, a stejnojmenné knize, která vyšla v Edici Revolver Revue. Většinu pozornosti přitom zaměřil k mimouměleckým souvislostem Karlíkova díla, o nichž např. píše: ...Viktor Karlík ... vnímal vyvzdorované výstavy Tvrdohlavých či Milana Knížáka z konce 80. let za hranou morální přípustnosti. Byly sice někde na periferii nebo mimo Prahu, ale de facto prý znamenaly přitakání perestrojko-normalizačním poměrům. Sám Karlík přitom vystavoval na jedné z polooficiálních Konfrontací ... a v roce 1989 s pasem Československé socialistické republiky vycestoval do Francie.“ 

Pro čtenáře, které zajímá, co autor Podzemních prací ve své knize skutečně napsal, a nemají ji k dispozici, přinášíme její příslušné pasáže. První je úvod ke knize s podtitulem Zpětný deník (s. 4–6), v němž Karlík mj. pojednává o zásadně se měnící situaci konce osmdesátých let v Čechách, přičemž jako „příklady“, které„mohl brát vážně“, zmiňuje i výstavy Tvrdohlavých a Milana Knížáka, konané „na prestižní adrese, v prostorách ÚLUV na Národní třídě“ a v Domě umění města Brna. O okolnostech a účelu své první cesty na Západ v létě 1989 pak autor v knize Podzemní práce píše v druhé ukázce (v knize na s. 300).

Zpětný deník (v knize s. 4–6)
Poprvé na Západ (v knize s. 300)