Terezie POKORNÁ

(nar. 1965 v Praze)

TEREZIE POKORNÁ (nar. 1965 v Praze) po maturitě na gymnáziu pracovala jako uklízečka, pak vystudovala divadelní a filmovou vědu na FF UK (diplomová práce Jan Grossman a Divadlo Na zábradlí v letech šedesátých, 1989). V osmdesátých letech se zároveň podílela na samizdatových a jiných alternativních aktivitách, v roce 1989 působila především v Nezávislém tiskovém středisku a v Revolver Revue. Od roku 1993 je její šéfredaktorkou, řídí rovněž Edici Revolver Revue. V roce 1995 spoluzaložila s Viktorem Karlíkem a Michaelem Špiritem Kritickou Přílohu Revolver Revue a byla její šéfredaktorkou až do ukončení existence KP RR v roce 2005. V devadesátých letech pracovala souběžně také v Kabinetu pro studium českého divadla a, za působení Jana Grossmana, v dramaturgii Divadla Na zábradlí. Jako editorka připravila výbor textů J. Grossmana Analýzy (1991; s J. Holým) a S. Machonina Šance divadla (2005; s B. Topolovou), ke kterému napsala závěrečnou studii Ideologie a myšlení. Je rovněž editorkou kritických textů P. Pečinkové Je třeba si vybrat (2007; s A. Gebertem) a výboru z básní J. H. Krchovského Tak ještě jedno jaro tedy (2015). Podílela se na výboru z textů B. Doležala Události (2014), k němuž s jejím editorem A. Drdou napsala i doslov, a jako autorka konceptu a editorka také na knihách F. Štorma Eseje o typografii (2008) a Tomáše Glance Souostroví Rusko (Ikony postsovětské kultury) (2011). K vydání připravila i některé další knihy z Edice Revolver Revue, pro Revolver Revue mj. připravila řadu rozhovorů a podílela se na řadě tematických a monografických bloků. Spolupracovala na monografii V. Karlíka Podzemní práce / Underground Work (2012) a antologii poesie druhé generace undergroundu U nás ve sklepě (2013), je spoluautorkou publikací Pavel Brázda, Věra Nováková – 50. léta (1992), Anticharta (2002) a Háro (2010). Patřila k iniciátorům a autorům koncepce konference I. M. Jirous (Praha 2013), je editorkou knihy Magorova konference (k dílu I. M. Jirouse) (2014; s E. Onuferovou). Pro Knihu o Cyranovi (1996) napsala kapitolu Cyrano z Bergeraku v Čechách. Z angličtiny přeložila studii Romana Jakobsona Středověké fraškovité mystérium (Staročeský Mastičkář) (knižně in Roman Jakobson: Poetická funkce, 1995). Kromě Revolver Revue, Kritické Přílohy RR a Bubínku Revolveru publikovala recenze, rozhovory, studie a další texty zejména v Divadelní revue, Literárních a Divadelních novinách a Respektu. Dramaturgicky připravila řadu literárních večerů a dalších kulturních akcí pořádaných Revolver Revue, kurátorsky se podílela např. na výstavě Pavel Brázda, Věra Nováková – 50. léta (PKC Ženské domovy, Praha 1992) a retrospektivní výstavě Viktor Karlík Podzemní práce / Underground Work (Západočeská galerie Plzeň, 2012). Vlastním nákladem vydala Sborník pro Zdeňka Vašíčka (k 70. narozeninám) (v počtu 12 číslovaných výtisků, 2003). Od roku 2009 se účastnila vzniku a následných aktivit iniciativy Za Česko kulturní. Za knihu Kritické chvíle obdržela v roce 2016 Cenu F. X. Šaldy. 

V Edici RR od autorky vyšlo:
sv. 92/2015 — Kritické chvíle

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru