Přinášíme ukázku z knihy Strašidelné Čechy Otty von Graben zum Stein a Marka Vajchra, která – s ilustracemi Chrudoše Valouška a v grafické úpravě Josefiny Karlíkové – právě vychází v Edici RR. 

 

 

Otto von Graben zum Stein – Marek Vajchr
Strašidelné Čechy

Pneumatophillus
Příčinou, proč o Pražském hradě nelze získat žádnou přesnou zprávu, je to, že už drahně let tu žádné vládnoucí panstvo nemělo svůj dvůr, a proto je celý hrad neobýván a zůstává stále uzavřen. Právě to je také překážkou, kvůli níž o mnohých hradech a v nich vládnoucích duchách nemáme žádnou zprávu. Protože jim lidé tímto způsobem nemohou nahlížet do karet, stává se jenom někdy, že se náhodou a přibližně dozvíme něco o takových v tajnosti probíhajících věcech. Když naproti tomu lidé v těchto záležitostech podniknou důkladnější výzkum, anebo nám duchové sami otevřou své tajné archivy, sejde se nám zakrátko tolik příběhů, že bychom jimi mohli zaplnit celé knihovny.

Andrenio 
V Praze mi také vyprávěli, že na Vyšehradě je v jistých dobách mezi jedenáctou a dvanáctou hodinou vídán jezdec na koni, a sice bývalý generál, který byl zastřelen při obléhání pevnosti. Vizitýruje stráže od postu k postu, a když odbije dvanáctá, zmizí v jednom rohu pobořeného bastionu. Tato nadpřirozená patrola je dodnes vídána mnoha lidmi, třebaže na pevnosti už nesídlí vojenská posádka.

 


ilustrace © Chrudoš Valoušek

 

Pneumatophilus 
Tohle je něco docela obyčejného, milý Andrenio. Říkal jsem ti přece už mnohokrát, že povahové sklony, které člověka ovládaly ve chvíli, kdy byl násilně vytržen z časného života, po smrti dál ulpívají na jeho odloučeném astrálním duchu. Leckterý vysoký oficír usiluje o to, aby svým hrdinstvím dosáhl ještě vyšších hodností. Když bude nečekaně sražen v rozběhu a zakousne se do hlíny, bude se odloučená a násilím oddělená vůle ve své siderické podstatě domáhat právě toho, čeho člověk zaživa nemohl dosáhnout. Nepodivuj se tedy, milý Andrenio, takovým zjevením, která představují řádné povolání nebo řemeslo.

Otto von Graben zum Stein, Rozpravy z říše duchů, 1730

 

Příběh o „patrole“, která kontroluje vyšehradské vojáky, neznáme ze starších textových zdrojů. Je možné, že Graben zaznamenal zárodečnou verzi lokální ústní tradice, která po dobytí Prahy protirakouskou koalicí 26. listopadu 1741 a obsazení vyšehradské pevnosti francouzským vojskem nabyla hororovějších kontur: strašidlo „francouzského majora“ v knihách Josefa Svátka (Pražské pověsti a legendy, 1883) a sběratelky vyšehradských pověstí Popelky Biliánové (Z tajů pražských pověstí, 1946) vojáky na vartě rovnou rdousí.

Marek Vajchr, Komentář k Rozpravám, 2021