Pětadvacet let poté, co nám byla vrácena mimo jiné svoboda veřejného slova, je, zdá se mi, zase třeba slov se zastat. Tentokrát slov jako KUNDA, KURVA a jim podobných, jež se v posledních dnech uvyklo hromadně označovat jako sprostá. Tedy svým způsobem nepatřičná, zlá, zapovězená, ba zakázaná.

Slova nelze dělit na sprostá a slušná. Každé slovo je nadáno nějakou vnitřní energií, významem, zvukomalbou, každé slovo má svoji důstojnost a svrchovanost, svoji tajemnou sílu a možnost stát se prožívaným porozuměním či naopak nedorozuměním. Ale nemá předem přisouzenou morálku, není špatné ani dobré, slušné nebo sprosté. Poezie o tom ví své a nejednou musela dokázat hájit slovo právě před těmito povrchními hodnotícími kritérii. Jak může být samo o sobě slovo KUNDA sprosté? Ivan Martin Jirous tím slovem často oslovoval své přátele, ženy nevyjímaje, a mnohdy docela přesvědčivě dodával, že tak činí v úctě, neboť kunda je nejkrásnější věcí, kterou na tomto světě poznal… Četl jsem strhující verše, v nichž slova KUNDA nebo PIČA byla nezastupitelnými výrazy, a četl jsem spoustu sraček, v nichž slova LŮNO nebo RETY vůbec neobstála.

Slova sama o sobě nejsou sprostá ani slušná. To teprve slova užitá v konkrétní řeči takovou hodnotu nabývají. Slova být sprostá nedokáží, potřebují k tomu člověka, který je použije, nebo naopak zneužije. Zneužijeme-li slova ke lži, pomluvě, urážce, k tomu, abychom někoho neopodstatněně pošpinili či zesměšnili, pak se náš výkon stává sprostým nezávisle na tom, jakých slov jsme k tomu použili. Byl bych moc rád, abych sám na tento nenápadný, ale strašně důležitý rozdíl – že sprostá nemohou být slova, ale teprve naše řeč – nikdy nezapomněl.

Prezident Miloš Zeman není sprostý proto, že ve veřejném projevu použil slovo KUNDA, ale proto, že za jeho pomoci banalizoval a zesměšňoval otřesný fakt – že několik děvčat, které písní (v níž navíc toto slovo nezazní) protestovalo proti Putinově politice, bylo za to potrestáno několikaletým ruským žalářem. Prezident Miloš Zeman není sprostý proto, že použil slovo ZKURVIT, ale proto, že se sám kurví s představiteli agresivního čínského režimu, jimž slibuje, že odměnou za rozvíjející se vzájemný obchod se od nich naučí, jak stabilizovat společnost. Když takzvanými slušnými slovy sděluje prezident Miloš Zeman, že zákrok na Národní třídě nebyl nářez, ale rozverná honička, a vydává se přitom za neohroženého mýtoborce, je to jen marketingová sprosťárna. A přestože nepoužil jediného vulgarismu, byl i Václav Klaus nejen zbabělý, ale také neskonale sprostý, když ve svém nedávném projevu označil Václava Havla za mentálního komunistu. Zbabělý proto, že s těmi slovy čekal až na protivníkovu smrt, a sprostý proto, že musel popřít celý Havlův osud, aby mohl dát průchod své nezvladatelné závisti, s níž pošilhává právě po takovém osudu.

V tomto pravém smyslu máme dnes sprostého prezidenta i exprezidenta. Neexistují slova, která by to mohla změnit – změnit to může jenom řeč, jejich vlastní řeč, která přestane být obětí domýšlivosti, ješitnosti a cynické bezohlednosti. Zatím téhle změně nic, kurvafix, nenasvědčuje.