Obyvatel Prahy může jen těžko nezaznamenat existenci tištěných informačních měsíčníků jednotlivých městských částí. Přicházejí nevyžádány zdarma do domovních schránek a jsou nazývány různě. Od věcného pojmenování Desítka pro obyvatele Prahy 10, přes poměrně překvapivé označení Tučňák pro čtvrtý, největší pražský obvod, až po učitelsky nesmlouvavý titul Pětka pro vás. To, že své občany, které zřejmě považuje za hlupáky, známkuje už v názvu nedostatečnou pátý pražský obvod, není těžké uhodnout. Na základě vzhledu a obsahu všech těchto tiskovin chovám delší dobu podezření, že nějak souvisejí s tvorbou pracovních míst pro potřebné příbuzné a známé z řad obecních zastupitelů, kteří s přípravou a úpravou periodik nemají valné zkušenosti.

V Pětce pro vás je v tiráži sice uvedena sedmičlenná redakční rada, sestávající z jednoho inženýra, jednoho magistra, tří bakalářů a dvou osob bez akademického titulu, ale šéfredaktor a grafický úpravce nikoliv. Případné stížnosti na obsah a podobu listu jsou tu vyřešeny dvěma větami: „Za věcnou správnost textové části odpovídají autoři.“ A: „Zveřejněné příspěvky nemusejí vyjadřovat názor redakce.“ Uvedená výše nákladu je 47 000 kusů (!). Je zřejmé, že v dnešní době by obecní úřady mohly s obyvatelstvem mnohem účinněji komunikovat prostřednictvím webových stránek, šetřit naše lesy a uspořené peníze za tisk věnovat na něco užitečnějšího.

Neměl bych však potřebu zde o tom psát, kdyby se mě to nezačalo týkat i ryze osobně. V Pětce pro vás z 27. 3. vyšel pod zkratkou (red) článek „Hudební plakáty jsou odrazem doby“, referující o výstavě hudebních plakátů a obalů gramofonových desek od šedesátých do začátku devadesátých let, kterou v dubnu hostí Galerie Portheimka. V tiskovině je uvedeno, že jsem byl při přípravě této akce odborným spolupracovníkem. Pravda je taková, že mě na sklonku loňského roku telefonicky kontaktoval Petr Žantovský, seznámil mě se záměrem takovou výstavu uspořádat a zeptal se, zda by mě zajímalo účastnit se na její koncepci. Domluvili jsme se na schůzce, k níž však nedošlo, a tak jsem předpokládal, že z celého záměru sešlo. K mému velkému překvapení mě však pan Žantovský znovu telefonicky kontaktoval asi před čtrnácti dny, tentokrát s žádostí o zapůjčení zhruba desítky blíže neurčených plakátů z mé „autorské dílny“, k čemuž z nejrůznějších důvodů nakonec rovněž nedošlo. Takové angažmá by odbornou spoluprací jistě nenazval ani člověk, který je zvyklý svou pozici mimořádně přeceňovat. Hodnota informace v referátu Pětky pro vás se tedy nápadně podobá některé z relací nechvalně proslulého Rádia Jerevan. Když uvážíme, že podobně pravdivé mohou být i mnohé jiné zprávy, které tato tiskovina přináší, je zřejmé, za kým by měla ona pomyslná pětka mířit.