Portál Lidovky.cz přinesl 2. února článek nazvaný Byl TGM levobočkem císaře? Masarykova pravnučka zakázala výzkum DNA. O Masarykově původu česká média spekulují již nějakou dobu a například poslední číslo časopisu Reflex se tématu věnuje velmi obšírně. „Historické“ spekulace však slouží často pouze jako reklama na sebe sama, někdy jako odvádění pozornosti, v tuto chvíli možná souvisejí i s novým českým filmem Masaryk.  

Stať portálu Lidovky.cz není jen výmluvným příkladem způsobu, jak současná média referují o osobnostech historie. Že zjednodušují, je pochopitelné. Koho by taky zajímalo, že výzkum DNA není zdaleka tak jednoduchý, jak se předkládá v detektivních seriálech a jak se nám tu snaží namluvit i expert dr. Vaněk. S tím si server starosti nedělá a „zprávu“ založenou na spekulacích a manipulacích o Masarykově původu podává jako fakt, z něhož má vyplývat historický skandál. Není to tedy nic jiného než senzacechtivé zlehčování Masarykovy pověsti. Jeho pravnučka Charlotta Kotíková, která v souladu s právními normami odmítla mediální zneužívání osobních údajů svých předků, je v článku představena jako a priori nedůvěryhodná bytost.

Článek uvádějí věty: „Dohady o Masarykově původu se objevily již na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s­ hilsneriádou. Masarykovi spoluobčané si neuměli vysvětlit, proč se­ ctihodný profesor vehementně zastává jakéhosi židovského šnorera, obviněného z rituální vraždy. Dospěli k logické odpovědi: protože je sám Žid, jelikož jeho otcem je ve skutečnosti někdejší zaměstnavatel jeho matky, židovský statkář Nathan Redlich.“

Pomluvy na Masarykovu adresu, kterých se vyrojilo obrovské množství v souvislosti s vraždou v Polné a Masarykovým angažmá na obranu nevinného Hilsnera, tedy serveru Lidovky.cz v roce 2017 opět přicházejí vhod. Jistě se najdou čtenáři, kteří si řeknou, „není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu“. Tento nehorázný postup nás navrací do časů, kdy jako údajně vědecký argument sloužily klevety a předsudky, které Masaryk sám tolik nenáviděl. Hilsnera hájil nikoliv jako filosemita, ale vystoupil s jeho obranou hlavně právě proti předsudkům, pomluvám, skandálům a mediální iracionalitě.

A nyní by se právě ty měly stát důvodem pro to, aby Charlotta Kotíková nebránila výzkumu DNA, anebo obecněji – pomluvy by se měly stát důvodem, proč takovéto zkoumání zahajovat? Je to neuctivé a manipulativní a také to zcela popírá Masarykův odkaz. Otcovství v tom nehraje vůbec žádnou roli.