Petr VOŘÍŠEK

(nar. 1967)

PETR VOŘÍŠEK (nar. 1967 v Litomyšli), ornitolog. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK (katedra zoologie). Od roku 1996 působí kromě jiného v České společnosti ornitologické. Věnuje se zejména sčítání a mapování ptáků, jako koordinátor evropských programů i jako terénní ornitolog. Pracuje pro Evropskou radu pro sčítání ptáků (European Bird Census Council, EBCC). Je spoluautorem knihy Druhý Evropský atlas hnízdního rozšíření ptáků (European Breeding Bird Atlas 2; EBBA2, 2020), kterou časopis British Birds a britská ornitologická organizace British Trust for Ornithology (BTO) vyhlásily za nejlepší ptačí knihu roku, a také autorem či spoluautorem řady vědeckých statí v mezinárodních recenzovaných časopisech. Držitel Ceny České společnosti ornitologické (jako člen týmu pracujícího na projektu EBBA2, 2021) a čestný člen ČSO (2023). Zásadní je i jeho spoluautorský podíl na knize Pražské ptactvo 1800–2020 (Ptáci – město – příběh hrdiny), která vyšla v roce 2023 v Edici Revolver Revue.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru