Z toho, že půjdu hodit do volební urny lístek se jménem bývalého komunisty a rozvědčíka z povolání, jsem byl – ostatně jako většina mých přátel – značně rozpačitý. Na výběr byl ale už jen komunista, estébák a nejspíš i zloděj. To všechno v jedné osobě, prosím, což uvádím pro ty, kteří se o věci veřejné příliš nezajímají. „Když nic jinýho, alespoň bude ten generál vypadat pěkně na známkách,“ vtipkovali jsme s kamarády hořce nad nápoji.

Po celkem přesvědčivém vítězství „menšího zla“ se pan generál v. v. stejně jako už během volební kampaně choval uměřeně a věcně. Jeho první kroky v úloze hlavy státu působily rozvážně a promyšleně. V reprezentaci našeho státu si od počátku počínal mimořádně obratně, s vydatnou pomocí sympaticky a skromně působící manželky. (Nikdy bych neřekl, že se tak někdy budu vyjadřovat o vojačce z povolání.) Pravda ovšem je, že ve srovnání se svými předchůdci v úřadě to měli se získáváním přízně obyvatel opravdu jednoduché.

Prvním výraznějším zklamáním pro mě bylo, když se novopečený pan prezident nechal slyšet, že nemá v úmyslu nechat se portrétovat na známky. Filatelisté ruku v ruce s jeho poradci mu to ale rozmluvili. Dne 7. června 2023 vydala ČTK tuto zprávu:

Nový aršík známek s portrétem prezidenta Petra Pavla jde do prodeje
Česká pošta začíná ve středu prodávat nový aršík známek s portrétem prezidenta Petra Pavla. Autorem výtvarného návrhu je Petr Štěpán. Celý aršík obsahuje deset známek s nominální hodnotou zastoupenou písmenem B, každou s portrétem prezidenta České republiky, ale s pozadím v jiné barvě, která se váže k nějakému místu, události nebo věci, které souvisí s českou kulturou a historií. Cena desetiznámkového aršíku je 230 korun a prodávat se bude pouze jako celek. Vyplývá to z informací České pošty.
„Náklad aršíků je 100 tisíc kusů, známky jsou samolepící a je možný, v případě zájmu, jejich dotisk. Ten v současné době není aktuálně v plánu,“ řekl ČTK mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
Inspirací pro barvy na známkách byly například česká hymna, literární díla nebo tradiční řemesla. Na pozadí portrétu českého prezidenta tak lze najít barvy jako květolipová, českomotorková, babičkově malinovková, hřibově pravá, poskalinová, spodně kvašená, cibuláková, letněbouřková rozmarná, vontská špendlíková a šumněborová.

Spolupráci s grafickým designérem Petrem Štěpánem si pan prezident vyzkoušel již ve volební kampani a zdá se, že s ním byl, nebo alespoň jeho tým, spokojen. Ani já proti Štěpánově práci z profesionálního, tedy přesněji grafického hlediska nic nenamítám – ostatně nedávno jsem ji tu chválil v souvislosti s vizuálem chystaného mistrovství světa v ledním hokeji příštího roku v naší zemi. S čím se však nemohu ztotožnit v žádném případě, je jakási „šmoulovská“ dětinskost názvů barev v pozadí státníkova portrétu. Doufám alespoň v to, že ji Štěpánovi kdosi velmi vlivný vnutil. Někdo z prezidentových odborníků na vizuální komunikaci? Nebo dokonce sám pan prezident? To by ovšem značně pozměnilo moje představy o řízném vojáckém humoru…