Petr KRÁL

(nar. 1941 v Praze)

PETR KRÁL (1941–2020, vl. jm. Petr Chrzanovský), básník, prozaik, esejista a překladatel. Po maturitě studoval dramaturgii na FAMU (1960–1965), v letech 1961–1963 studium nuceně přerušil a nastoupil na vojenskou službu. Poté pracoval do srpna 1968 jako redaktor v nakladatelství Orbis, kde řídil filmovou edici (mj. sérii Filmy a tvůrci). Po sovětské invazi emigroval do Francie a usadil se v Paříži; v roce 1984 pobýval v Quebecu (Kanada). Živil se nejrůznějšími zaměstnáními (pomocník v galerii, fotolaborant), mj. působil jako lektor v nakladatelství Gallimard, dále jako tlumočník, překladatel, scenárista, recenzent a autor textů ke katalogům. Dva roky pokračoval ve studiích na univerzitě v Nanterre, kde získal vyšší univerzitní diplom z humanitních a sociálních věd (diplomová práce v Praze i v Nanterre o filmové grotesce) a kde později rovněž přednášel. Od léta 1990 do jara 1991 pracoval jako kulturní rada čs. velvyslanectví v Paříži. Později hostoval na univerzitách v Paříži a Lyonu, a také v Brně na Masarykově univerzitě. – Od roku 2005 žije trvale v Praze. Knižně vydal řadu básnických sbírek a próz, z posledních např. Přivítat pondělí (básně, Ztichlá klika 2013), Pařížské sešity (deník, Pulchra 2013), Sebrané básně 1 (Větrné mlýny 2013) aj.