Petr HRUŠKA

(nar. 1964 v Ostravě)

PETR HRUŠKA absolvoval Vysokou školu báňskou v Ostravě (obor úprava nerostných surovin), po roce 1989 vystudoval obor český jazyk a literatura na Ostravské univerzitě, od té doby působí jako vědecký pracovník v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Vydal básnické sbírky Obývací nepokoje (Sfinga 1995), Měsíce (Host 1998), Vždycky se ty dveře zavíraly (Host 2002), Auta vjíždějí do lodí (Host 2007), Darmata (Host 2012) a soubor Zelený svetr (Host 2004, zahrnuje též sbírku krátkých próz Odstavce). Je autorem knižní monografie Někde tady. Český básník Karel Šiktanc (Host 2010) a podílel se na řadě kolektivních vědeckých publikací, např. V souřadnicích volnosti (Academia 2008), Lexikon české literatury (Academia 2008) aj. Edičně připravil Sebrané dílo Jana Balabána nebo soubor veršů Ivana Martina Jirouse Magorova mystická růže, redakčně se podílel na vydávání časopisu Obrácená strana měsíce, je členem redakční rady časopisu Host. Žije v Ostravě.

Autorovy básně otiskla Revolver Revue č. 24/1993, 48/2001 a 95/2014.

V Edici RR od autora vyšlo:
sv. 83/2015 — Jedna věta.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru
Publikace autora