Petr BORKOVEC

(nar. 1970)

PETR BORKOVEC (nar. 1970 v Louňovicích pod Blaníkem), básník a překladatel. Pracoval jako redaktor revue Souvislosti (1992–2017), Nakladatelství Lidové noviny, Lidových novin a Literárních novin. V současnosti je dramaturgem café Fra a redaktorem nakladatelství Fra. Od roku 1990 vydal patnáct knih básní, próz a textů pro děti. Zatím posledními knihami jsou sbírka povídek Lido di Dante (2017), básnická sbírka Herbář k čemusi horšímu (2018), básně pro děti O čem sní (2016) a Věci našeho života (2017). Jeho sbírky a prozaické knihy vyšly v Německu, Rakousku, Anglii, Rumunsku a Itálii. Přeložil výbory z poezie Vladislava Chodaseviče, Vladimira Nabokova, Jevgenije Rejna a Jurije Odarčenka. S Matyášem Havrdou přeložil Sofoklova Krále Oidipa a Aischylovu Oresteiu. Je držitelem řady českých i zahraničních ocenění (Cena Jiřího Ortena /1994/, Norbert-C.-Kaser-Preis /2001/, mimořádná tvůrčí odměna v rámci Ceny Josefa Jungmanna /2005/, Fedrigoni Card Couture Award /2017/ ad.).

Autorovy verše a prózy přinesla Revolver Revue v č. 34/199744/200082/201196/2014103/2016 a 113/2018. V RR č. 43/2000 vyšel článek o Josefu Fričovi (v rámci bloku Josef Frič). Článek Libuše Heczkové o poezii  P. Borkovce otiskla Kritická Příloha Revolver Revue č. 7/1997. Jako příloha RR 84/2011 vyšel v rámci projektu Viktora Karlíka deníkový záznam Petra Borkovce s názvem Jedna věta (ERR sv. 51).