Pavel KOLMAČKA

(nar. 1962)

PAVEL KOLMAČKA (nar. 1962 v Praze) vystudoval elektrotechniku na ČVUT a religionistiku (náboženství archaických kultur přírodních národů) na Filozofické fakultě MU Brno. Pracoval v ústavu sociální péče a v domově důchodců, jako redaktor, překladatel, učitel, korektor. Vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos (Výtvarná společnost Kruh 1994, 2. vydání Kalich 1996), Viděl jsi, že jsi (Petrov 1998, německy 2001) a Moře (Triáda 2010) a román Stopy za obzor (Triáda 2006).

Verše Pavla Kolmačky publikovala Revolver Revue v číslech 35/199753/200371/2008 a 94/2014, v číslech 51/2003 a 57/2005 přinesla úryvky z románu Stopy za obzor (román recenzoval v RR č. 63/2006 Marek Vajchr). Jako 58. svazek ERR a samostatně neprodejná příloha RR č. 86/2012 vyšla Kolmačkova Jedna věta.

Dosavadní příspěvky pro Bubínek Revolveru