My níže podepsaní vyjadřujeme veřejný protest proti pracovně-právnímu postihu PhDr. Petra Blažka, Ph.D., historika Ústavu pro studium totalitních režimů, jehož ředitel Zdeněk Hazdra mu dne 10. července 2018 předal varovný vytýkací dopis v souvislosti s Blažkovým veřejným vystoupením na demonstraci proti Andreji Babišovi pořádané iniciativou Milion chvilek pro demokracii dne 5. června 2018.

Považujeme za nepřijatelné, že ředitel Zdeněk  Hazdra posuzuje občanský projev zaměstnance Ústavu v souvislosti s právním ustanovením Zákoníku práce a paragrafu, který se týká výpovědi z práce (§ 52 písm. g). Ředitel se snaží nejen prosazovat nedemokratickou představu, že se Petr Blažek svou veřejnou kritikou Andreje Babiše dopustil hrubého porušení pracovních povinností, ale navíc autoritářským způsobem požaduje, aby se nejpozději do 31. 7. 2018 historik veřejně omluvil.

Pochybná pracovně-právní konstrukce ředitele Zdeňka Hazdry připomíná normalizační dobu, zejména tzv. profylakční metody Státní bezpečnosti, které by Ústav dle zákona č.181/2007 Sb., měl zkoumat a nikoliv je aplikovat na své zaměstnance.

Zdeněk Hazdra je ve vedení ÚSTR od roku 2013, kdy kontinuálně docházelo k personálním čistkám a z Ústavu byli nezákonným způsobem propuštěni například někdejší ředitel Daniel Herman, vojenský historik Eduard Stehlík a také řada odborníků z různých oblastí jako Pavel Žáček, Radek Schovánek, Peter Rendek a další.

V letech 2013 až 2017 byl Zdeněk Hazdra především prodlouženou rukou tehdejší Rady Ústavu, jejíž někteří členové otevřeně deklarovali nutnost politických personálních čistek. Například politik a radní Michal Uhl veřejně sdělil, že je nutné, aby se do ÚSTR dostali levicoví (v tomto kontextu revizionističtí) historici. Aby ředitel Zdeněk Hazdra naplnil politickou představu Rady Ústavu, realizoval i hromadné propouštění zaměstnanců, které postihlo i Radka Schovánka, jenž vystupoval jako svědek u soudu Andreje Babiše s Ústavem pamäti národa v Bratislavě.

V současné době, kdy je v čele vlády Andrej Babiš, bývalý spolupracovník StB a trestně stíhaný premiér, považujeme vytýkací dopis za formu nátlaku, která budí podezření, zda tu nejde o snahu zavděčit se nové vládě.

My níže podepsaní apelujeme na vedení Ústavu, aby respektovalo základní politická práva, jako je svoboda projevu zejména v souvislosti s právem shromažďovacím.

 

V Praze 31. července 2018

Gabriela Amstibovská                                                     
Kamil Miroslav Černý                                       
Jana Dušková                                                                       
Jan Kalous                                                                       
Ivana Koutská                                                 
Hana Kmetíková                                           
Jaroslav Kolčava
Ladislav Kudrna
Mirka Lehne     
Pavel Pikl
Peter Rendek 
Jaroslav Schiner
Radek Schovánek
Veronika Schovánková
Martin Slávik   
František Stárek Čuňas
David Svoboda
Pavel Šubík
Miroslav Vodrážka
Pavel Zeman
Pavel Žáček