V pondělí 21. září jste oslavil sedmdesáté narozeniny – čím by vám spoluobčané udělali v dnešních časech radost?

V. M.: Přeji si, aby co nejvíce občanů nedalo na laciné sliby politiků, odolávalo informační manipulaci a mělo odvahu jednat jako svobodní občané. Doufám, že se rozvinou hodnotné kulturní nabídky zásluhou inspirativních jedinců, které najdou ozvěnu u spoluobčanů. Měl bych radost, kdyby naši souputníci otevřeli více srdce i mysl pronásledovaným pro pravdu a spravedlnost ve světe a více vnímali potřebnost a užitečnost EU.


Václav Malý, 1996, foto Ondřej Němec

Václav Malý se narodil 21. 9. 1950 v Praze. Absolvoval gymnázium a pak studoval v letech 1969–1976 na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, na kněze byl vysvěcen 26. 6. 1976 v Praze. V letech 1976–1978 byl kaplanem ve Vlašimi a Plzni. V únoru 1977 podepsal Chartu 77, v roce 1978 se stal členem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Od ledna 1979 byl bez státního souhlasu, pracoval jako zeměměřičský figurant. V květnu byl 1979 zatčen, obviněn z podvracení republiky a ve vazbě byl držen do prosince 1979. V letech 1980–1986 pracoval jako topič v pražských hotelech. V letech 1981–1982 byl mluvčím Charty 77, v roce 1989 mluvčím Občanského fóra. Na začátku devadesátých let spravoval pražskou farnost sv. Gabriela, v letech 1991–1996 byl farářem u sv. Antonína v Holešovicích. V roce 1996 byl jmenován kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Víta a titulárním biskupem marcelliánským a světícím biskupem pražským, svěcení přijal 11. 1. 1997 v Praze.