V neděli 3. listopadu uskuteční pod názvem „Taková je tu zem aneb Jazzmani a básníci v Činoherním klubu“ večer, který propojí poezii Jiřího Koláře a Emanuela Frynty s projekcí výtvarných děl Libora Fáry a jazzem Milana Svobody a Michala Gery. Jak vznikla myšlenka na toto spojení?

Radvan Pácl (Činoherní klub): „Taková je tu zem“ je báseň ze slavné sbírky Jiřího Koláře Prométheova játra, z její druhé části, která nese jméno Jásající hřbitov (výbor z deníku). V letech 1952–1953 byl Jiří Kolář vězněn – za svoji kritiku komunismu, obsaženou v tomto díle, jehož rukopis byl nalezen při domovní prohlídce u literárního kritika a historika Václava Černého. Přes opakované pokusy se pak sbírku do roku 1990 nepodařilo v Československu vydat, v roce 1985 ji ovšem ve svém nakladatelství v Torontu (i s autorovými kolážemi) vydali Josef Škvorecký a Zdena Salivarová. V této edici byla Prométheova játra věnována Emanuelu Fryntovi, který také napsal doslov s názvem Bytostný básník Jiří Kolář. Odtud už vede přímá cesta na jeviště Činoherního klubu: například přes řadu kouzelně hravých textů Emanuela Frynty (které zhudebnil člen původního souboru našeho divadla Petr Skoumal) a přes někdejší spolupráci Fryntovy ženy Ady s Činoherním klubem. Ta o svém muži, jednom z podstatných autorů a překladatelů své generace, mimo jiné vypravovala: „Protože nemohl přednášet na fakultě, tak přednášel doma. (…) Ta doba byla ukrutná. Můj muž ale říkal: ,My si nestěžujeme, protože jsme si tento způsob života vybrali!‘“ Frynta zemřel v bídě za tuhé normalizace, uprostřed 70. let. Neodmyslitelným členem týmu Činoherního klubu byl od 60. let i výtvarník Libor Fára, k jehož „tvůrčí krajině“ neoddělitelně patřil jazz… A také jazzmani Milan Svoboda a Michal Gera v Činoherním klubu svého času vystupovali.

Máme za to, že propojení jejich hudby s Kolářovou a Fryntovou poezií a s obrazy Libora Fáry může být inspirativním příspěvkem k obrazu naší kultury od poválečných let až po současnost. Společně s Michalem Pavlatou, který je členem Činoherního klubu, budou poezii Jiřího Koláře a Emanuela Frynty přednášet herci nastupující generace Miloslav König a Jiří Panzner.