Víc než před rokem jste v této rubrice hovořil o iniciativě za zachování a opravu kulturní památky železničního mostu pod Vyšehradem, které byly věnovány i loňské mimořádné RR noviny, RR anketa (přístupná online zde, zde a zde) a část tištěné Revolver Revue č. 132. Vzdor desetitisícům hlasů a mnoha pádným argumentům, formulovaným tuzemskými i zahraničními osobnostmi z řady souvisejících oborů, předložila současná vláda ústy ministra Martina Kupky veřejnosti k Vánocům překvapivý dárek: rozhodnutí o likvidaci mostu. Můžete shrnout stávající situaci? Lze ještě zabránit ostudě, jíž se tato vláda svým verdiktem rozhodla zapsat do dějin nekulturních a destruktivních činů v naší zemi?
 


Pavel Štorch, foto © Karel Cudlín, 2023


P. Š.: Ministr dopravy Mgr. Martin Kupka před Vánoci řekl, že souhlasí s postupem Správy železnic ohledně železničního mostu pod Vyšehradem. Zaznělo mnoho slov. Je namístě vyzdvihnout, co nezaznělo:

Ministr Kupka akceptuje, že organizace ministerstva dopravy nechala zchátrat klíčový most do stavu, kdy omezuje tisíce cestujících. Ministr podporuje otevřenou konfrontaci s památkovými úřady. Ministr podporuje dopravní řešení, které do budoucna není kapacitně bez potíží. Ministr podporuje výstavbu dopravního terminálu těsně vedle rozpadajícího se historického nádraží. Ministr nadále důvěřuje lidem, kteří jsou za současný stav odpovědní.

Podrobné výpočty dopravních expertů prokázaly tyto skutečnosti:

Pod Vyšehradem mohly již roky zastavovat vlaky. Roky tudy mohla jezdit městská linka Smíchov – Vršovice. Roky mohly všechny nákladní vlaky jezdit přes most Inteligence. K tomu stačilo jediné: Chytře modernizovat zabezpečení trati.

Předvádí se diskuse, že most může za všechno a novým mostem se vše vyřeší.

Z odborné veřejnosti zaznívaly v průběhu roku dva hlasy:

Oprava je možná, je to výzva pro inženýry i řemeslníky. Oprava nemá smysl a není možná, protože jsou tu štěrbiny, únava, budoucí údržba. Ministr Kupka poslechl hlas odborníků, kteří předkládají důvody proti opravě. Ukázal tím, že nemá ctižádost hledat řešení výzvy. Které jiné místo české železnice by si víc zasloužilo výjimečné technologie než most pod Vyšehradem? Učí se Správa železnic, kterou čeká výstavba vysokorychlostních tratí, efektivně komunikovat s dotčenými úřady, veřejností a hledat konsensus? Učí se ve složitých případech používat nejmodernější technologie?
 


foto © Karel Cudlín, 2023


Přesto pořád nic nekončí a za most lze bojovat dál: Odpovědní politici se snaží vyvolat dojem, že je rozhodnuto. Veřejnost má být uchlácholena tím, že most bude za stovky miliónů odsunut kamsi do Modřan. Tím se má vzít vítr z plachet i iniciativě Nebourat, která uvedla v pohyb zatím největší petici týkající se staveb v Praze a české železnice.

Politici z našeho pohledu promarnili příležitost zformulovat nové zadání odborníkům a zrušit zfušovanou, jednostranně směřovanou soutěž. Tato kapitola je uzavřena.

Nyní česko-britsko-švýcarský tým dokončuje alternativní studii, která do detailu ukáže, jak by mohlo vypadat řešení zastávky i opravy mostu. Je třeba sledovat, jak se k jejím výsledkům odpovědní postaví.

Správa železnic nemá nyní v ruce žádný dokument, který by demolici mostu umožňoval. Most je nadále kulturní památkou. Kdo něco stavěl v Praze, ví, že úřední procesy nejsou otázkou několika málo měsíců. Teď bude rozhodovat odbor památkové péče pražského magistrátu, který se netěší v odborných kruzích, ale ani u prostých majitelů nemovitostí dobré pověsti. Mnoho záměrů mocných investorů přes něj bohužel již prošlo. Nyní bude mít příležitost ukázat svou odbornou erudici. Nemělo by se zapomínat, že příslušné instituce platíme z vlastních daní, tak jako Správu železnic nebo Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Jsme přesvědčeni, že stát má dodržovat své zákony. Budeme to hlídat, dokud je naděje.

Co může dělat každý, pokud mu osud mostu není lhostejný? Věnovat kauze pozornost, mluvit o ní a informovat, že rozhodnuto není.

Až jednou půjdeme ze Smíchova na Výtoň, budeme si moci říct, udělali jsme pro to vše, co tehdy šlo. Pokud máte čas a energii věnovat se věci více, ozvěte se: nebourat@email.cz

P. S.: V řádech týdnů se rozběhne radikální přestavba nádraží Smíchov, také nýtovaná lávka do Radlic již zmizela. Zbořena budou ikonická zastřešení nástupišť od architektů Zázvorky a Žáka, podle některých jedny z nejkrásnějších v celé republice. Přes Masarykovo nádraží bude vybudována obrovská platforma, která zjednoduší přístup k zlaté kancelářské budově Masaryčka. Kancelářská budova je soukromá. Platformu zaplatí stát. Dřevěnou megapergolu jako řešení budoucnosti hlavního nádraží jste zřejmě zaznamenali… nebojujeme za vše, ale most není jediná kauza.
 


foto © Karel Cudlín, 2023