Co přejete české kultuře do roku 2022?


Martin Baxa (vlevo) při slavnostním odhalení Cesty Jana Hanče v Plzni, 2016

M. B.: Přeju jí odvahu ignorovat pěnu dní, sílu a vytrvalost ve snahách čelit tlaku spotřební zábavy, přemýšlivé a kritické čtenáře, diváky a posluchače a v neposlední řadě i to, aby lidé chápali, že kultura spojuje, že její součástí je i historická paměť uchovaná v každém venkovském kostele, polozapomenutém židovském hřbitově i v samotné  krajině. Že to zkrátka není smetana na dortu, postradatelný ornament, ale zásadní rozměr našich životů.