Ve čtvrtek 30. listopadu se od 19 hodin v hotelu Hilton Prague uskuteční již sedmý ročník benefiční aukce uměleckých děl ve prospěch domácího hospice Cesta domů. Můžete více přiblížit, na co bude určen její výtěžek?

L. T. F.: Většina našich pacientů má před sebou ve chvíli, kdy je Cesta domů přijímá do péče, patnáct dní života. Často to jsou lidé, kteří se o své diagnóze dozvěděli teprve před pár měsíci a mnozí z nich ani prognózu neznají, protože jim ji v nemocnici neřekli. Většina z nich má akutní a neřešené fyzické symptomy, k nim se často přidává bolest z loučení s blízkými a životem vůbec. Mnozí z našich pacientů na světě nechávají malé děti, jiní naopak vlastní rodiče. Ve chvíli, kdy se mobilní tým naší paliativní péče objevuje poprvé v domácnosti nově přijatého pacienta, má  tedy zpravidla patnáct dní na to, aby se pokusil změnit, co lze: pomohl s  fyzickými projevy nemoci, zajistil nepřetržitou dostupnost pomoci v případech, kdy se stav akutně zhorší, pomohl psychicky, dodal naději, stal se oporou i nejbližším. Patnáct dní na pomoc opustit svět snesitelným a důstojným způsobem. Umírajícím lidem a jejich blízkým nabízíme i služby poradny a půjčovny pomůcek, odlehčovací služby. Cesta domů také pracuje na společenských a legislativních změnách, které by umožnily rozšířit kvalitní péči o umírající a pomohly zlepšit postoj ke smrti a umírání v této zemi. Rozpočet Cesty domů je přitom poskládán z příspěvků od individuálních i firemních dárců, od nadačních fondů a nadací, z dotací ze státního rozpočtu, z příjmu z vlastní činnosti a ze sbírkových a benefičních akcí. A právě benefiční aukce, která se i letos, 30. listopadu, pořádá, je naším nejvýznamnějším fundraisingovým počinem. Více o ní na https://www.cestadomu.cz/aukce.