Alén Diviš patří k autorům, jimž Revolver Revue věnovala od počátku devadesátých let soustavnou pozornost, nejen na svých stránkách, v roce 1991 spolupořádala s Jaromírem Zeminou i Divišovu výstavu v pražské Galerii mladých U Řečických. Nyní se bude od 20. září konat výstava z díla Aléna Diviše v Českém centru Paříž – jak jste ji koncipoval?

Jean-Gaspard Páleníček, kurátor a dramaturg Českého centra Paříž: Již delší dobu usiluji o to uspořádat výstavu Divišovy tvorby ve Francii – vždyť od roku 1932, kdy měl svou jedinou francouzskou výstavu v pařížské galerii Van Leer, uběhlo už osmdesát let. Zatím se mi nepodařilo ho prosadit v některé francouzské instituci, proto jsem se rozhodl začít v Českém centru. Výstava bude obsahovat šedesát děl, převážně kreseb: ilustrace k Erbenově Kytici, povídkám E. A. Poea, kresby s biblickými motivy, motivy existenciálními, kresby vážící se k Divišovu pobytu ve vězení a na motivy cirkusu. Budou doplněné o několik maleb vybraných tak, aby náměty doprovázely jednotlivé celky kreseb, a o vitríny s dokumenty – fotografiemi, katalogem výstavy u Vilímků z roku 1948, Svatebními košilemi s Divišovými ilustracemi z roku 1952, Hoffmeisterovými knihami Turistou proti své vůli a Vězení, katalogy připravenými v sedmdesátých a osmdesátých letech Jaromírem Zeminou… Výstavu spolupořádá Artarchiv, který k této příležitosti nechal restaurovat sérii neznámých kreseb – ty zde budou představeny vůbec poprvé. Jako doprovodný program nabídne České centrum přednášku historičky umění Anny Pravdové, která se Divišovi a jeho francouzskému údělu během druhé světové války věnovala v knize Zastihla je noc (Opus 2009, rozsáhlý příspěvek na dané téma uveřejnila i v Revolver Revue č. 80/2010), a projekci dokumentárního filmu o Alénu Divišovi Sbohem, slunce režiséra Martina Řezníčka. Výstava se bude konat v rámci desátého ročníku Týdne zahraničních kultur, pořádaného sdružením cizích kulturních středisek v Paříži FICEPem, pod záštitou ministryně kultury Francie Aurélie Filippettiové a pařížského starosty Bertranda Delanoëho. Potrvá do 26. října. Za zmínku také stojí, že se bude konat souběžně s velkou výstavou L’Art en guerre (Umění za války, Francie 1938–1947 – od Picassa po Dubuffeta) v Musée d’art moderne de la ville de Paris, představující tvorbu umělců žijících ve Francii během druhé světové války, a že Divišovu výstavu Musée d’art moderne propaguje ve spojení s tou svojí. Na vernisáž zveme různé významné francouzské kurátory – iluze si nedělám, ale bylo by milé, kdyby tato výstava mohla být pouze začátkem dalších cest Divišovy tvorby k francouzskému publiku. K výstavě vydávají pařížské České centrum a Artarchiv katalog, brožuru a sadu pohlednic.