Před třemi lety jste s některými mladými absolventy DAMU, kde učíte, založila divadelní soubor BodyVoiceBand, pozornost vzbudila inscenace Burianovy Vojny. Na co od BodyVoiceBandu můžete čtenáře Bubínku Revolveru pozvat dnes a jaké jsou další plány tohoto souboru?

J. Š.: Teď bych čtenáře Bubínku Revolveru pozvala především na poslední letošní pražská představení Brechtových Bubnů v noci (27. května) a Vojny (29. dubna
a 23. května), vždy v 19.30 v prostoru Jatka78. Hudebně-dramatická skladba Emila Františka Buriana Vojna byla podnětem k založení BodyVoiceBandu. Brechtovy Bubny v noci, které měly premiéru v Baráčnické rychtě, byly pak první inscenací tohoto souboru mimo školu. V této sezóně se BodyVoiceBand stal rezidentem prostoru Jatka78 a realizoval tu projekt NEGATIV s hudbou Bohuslava Martinů a inspirovaný fotografiemi Františka Drtikola. V únoru měla premiéru Depeše pro Jarku Horákovou, která vznikla na základě deníku této výjimečné herečky a Nezvalovy Abecedy. Uvedli jsme i první titul pro dětské publikum – pohádku Voják a tanečnice. Posledně zmíněné tituly se spolu s Café Bizarre, což je různě obměňovaný hudební kabaret, budou znovu hrát na Jatkách78 na podzim.