V úterý 25. března se v pražském café V lese uskuteční světová premiéra krátkého filmu Trýzeň, který jste režíroval. Snímek se pohybuje na pomezí hororu a černé komedie a jeho protagonistou je umělec přesvědčený o tom, že dokonalosti lze v umění dosáhnout pouze skrze utrpení. Čím byl film inspirován a za jakých okolností vznikal?

Jakub Sládek: Inspirovala mě postava Inulta z triptychu Julia Zeyera Tři legendy o krucifixu. Vypráví se tu o sochařce, která vytváří sochu Ježíše Krista a svůj model nutí pro dosažení žádoucího výsledku trpět. Tento příběh jsme s Vojtěchem Otčenáškem, představitelem hlavní role, zasadili do současnosti a jeho témata vlastenectví a oběti pro lidstvo ve jménu náboženské víry jsme transformovali v témata nová. Přitom se dotýkáme mimo jiné problematiky aktuálního galerijního provozu, který reprezentuje postava „pana galeristy“ – právě on představuje i dnešního kazatele novodobé duchovní víry, víry „ve jménu umění“, a je skutečným původcem i průvodcem zvrácených tužeb.

Film se rodil za skutečně „trýznivých“ okolností, což bylo dáno nejen omezenými finančními prostředky. Téma se totiž pro mě stalo osobnějším, než jsem si zpočátku myslel, film o trýzni z tvorby se v průběhu tvorby sám stal trýzní z tvorby. Neměl jsem k dispozici profesionální herce, a tak jsem dospěl k závěru, že neherci musí být vystaveni takovým podmínkám, aby dosáhli autentických emocí. Jistý odborník z FAMU, s nímž jsem problém konzultoval, mi k tomu řekl: „Citová rána se zahojí a film přetrvá.“ Metoda se mohu-li soudit osvědčila zejména u představitele titulní role, výtvarníka Vojtěcha Otčenáška, kterému jsem průběžně podával vodku se záměrem vyvolat u něj deprese, což asistent režie Matouš Uhlíř označil za „vykořisťování“. Jeho filmová partnerka Markéta Tea mi ovšem už při prvních pokusech o aplikaci podobných postupů dala jasně najevo, že z natáčení odstoupí, pokud toho nenechám.

(19 minut, režie Jakub Sládek, tvůrčí skupina Vojtěch Otčenášek, Markéta Tea, Filip Jakš, Matouš Uhlíř, Barbora Dayef, Ondřej Trnka)

Trailer filmu kde zhlédnutí zde.