Jste iniciátorkami dopisu ministru zahraničních věcí Zaorálkovi, jehož signatáři apelují na nápravu odvolání Jeana-Gasparda Páleníčka z pozice ředitele Českého centra v Paříži, které kromě jiného vyvolalo velké znepokojení a protesty v řadách významných představitelů francouzské kultury, umění či vědy (viz Bubínek Revolveru 7. 3. 2017). Dostaly jste odpověď, jaká je v této věci aktuální situace?

I. K. – A. P.: Bohužel jsme dosud odpověď na dopis, který si čtenáři mohou přečíst níže, nedostaly. Pan Závěšický byl sice odvolán z funkce ředitele Českých center, nicméně další postup ministerstva zahraničí ve věci Českého centra v Paříži dosud nebyl avizován. Jean-Gaspard Páleníček, který vyhrál na podzim konkurz na místo ředitele Českého centra v Paříži a vzápětí byl propuštěn panem Závěšickým, také – pokud je nám známo – žádné další informace k situaci v Českém centru v Paříži neobdržel. Uplynula poměrně dlouhá doba, téměř pět měsíců, tohoto zvláštního neprůhledného provizoria, které jistě příznivcům a podporovatelům české kultury v Paříži a ve Francii vůbec musí připadat velmi podivné a rozhodně nepřispívá k dobrému jménu České republiky v zahraničí. Ostatně se neustále hlásí další a další signatáři protestu francouzských intelektuálů, kterým na české kultuře záleží. I k našemu českému dopisu se po jeho odeslání chtěli přidat další frankofonní a frankofilní kolegové. Udělaly jsme chybu, že jsme věřily, že po odvolání pana Závěšického bude bezprostředně následovat náprava věcí v pařížském centru a že ministerstvo začne okamžitě vyjednávat s panem Páleníčkem o podmínkách jeho návratu do funkce. Nic takového se ovšem nestalo a České centrum již několik měsíců funguje v naprostém provizoriu. Nedělá nám to dobrou vizitku a je třeba znovu apelovat na pana ministra, aby zjednal nápravu.

 

Vážený pan
PhDr. Lubomír Zaorálek
Ministr zahraničních věcí ČR

Na vědomí: prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D, Velvyslanec ČR ve Francii ČTK


V Praze, dne 30. března 2017

Vážený pane ministře,
Obracíme se na Vás ve věci dění v Českém centru v Paříži, jelikož nám jde o dobré jméno České republiky. Dobré jméno nedělá ten, kdo se rozhodl odvolat pana Jean-Gasparda Páleníčka poté, kdy vyhrál konkurz na místo ředitele, navíc uprostřed sezóny, na začátku roku, kdy České centrum Paříž má slavit dvacáté výročí. Propustit  osobnost srovnatelného formátu za nejasných okolností pro nadbytečnost je chyba. Nelíbí se nám ani způsob, jak své rozhodnutí generální ředitel českých center pan Jan Závěšický zdůvodňuje v médiích. Jeho kroky oslabují důvěru v reprezentaci státu v zahraničí a snižují renomé České republiky, o čemž svědčí i dopis našich francouzských kolegů, který Vám byl na toto téma doručen.

Česko-francouzskými vztahy se zabýváme dlouhodobě. Působíme v nejrůznějších oblastech kultury či vědy a dobře víme, nakolik je právě ve Francii k budování vztahů důležitá důvěra a také jistá úroveň jednání našich reprezentantů. Na rozdíl od pana Závěšického pan Páleníček tato očekávání naplňoval a svou kompetencí, kontakty, rozhledem i vzděláním nám byl dlouhodobě oporou v  působení ve Francii, kde jsme měli tu čest českou kulturu prezentovat. 

Podle našich informací se ani panu velvyslanci, ani panu Závěšickému znepokojení francouzské scény nedaří uklidnit, takže řada partnerů České centrum v Paříži již nyní bojkotuje a v tomto postoji hodlá setrvat.

Jean-Gaspard Páleníček byl propuštěn údajně pro „nadbytečnost“. Přitom současný stav osazenstva Českého centra v Paříži není nižší, jelikož byl okamžitě přijat nový pracovník. Tvrzení generálního ředitele Českých center o „nízké efektivitě pařížského centra, které se čtyřmi zaměstnanci podávalo stejné výkony jako zahraniční zastoupení, kde jsou placeni jen dva lidé,“ je zavádějící a nepravdivé. Jean-Gaspard Páleníček naopak především za poslední půlrok předvedl nadstandartní výkon, kdy v počtu všeho všudy tří zaměstnanců (technický pracovník, účetní a on sám), připravil velmi bohatý program. A to nejen pro aktuální období (v roce 2016 celkem 222 akcí), ale i na celý rok 2017.

A to rozhodně stojí za naši pozornost. Podívali jsme se na stránky českých center, a zjistili, že v řadě z nich je zaměstnanců naopak mnohem více (Moskva 6, Sofie 7, Kyjev 6, Berlín 5, Varšava 5, Vídeň 4, Budapešť 4, Miláno 4...). Nemůžeme se zbavit pocitu, že Páleníčkovy údajné profesní chyby začal pan Závěšický hledat teprve po nesouhlasné reakci veřejnosti. Přitom vzhledem ke své velikosti i k historii patří České centrum v Paříži k těm nejvýznamnějším a mělo by mít naopak plnou podporu svého zřizovatele.

Vzhledem k blížícímu se výročí vzniku Československa, s nímž je toto centrum nedílně spojeno (jakožto sídlo Československé národní rady), nás znepokojuje, že generální ředitel Českých center jedná tak, jako kdyby pravidlům mezinárodní kulturní spolupráce neporozuměl anebo je nerespektoval. Důsledky pro dobré jméno České republiky jsou už teď fatální.

Proto Vás, vážený pane ministře žádáme, abyste zjednal nápravu.

PhDr. Iva Knobloch, historička umění, kurátorka Uměleckoprůmyslového musea v Praze
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D, historička umění, kurátorka Národní galerie v Praze
Ing. Mgr. Martin Řezníček, režisér, producent, vysokoškolský pedagog, bývalý proděkan pro vědu a výzkum FAMU
PhDr. Alena Nádvorníková, historička umění
Mgr. Jakub Peršín, kulturní pracovník v oblasti filmu
Lucie Němečková, dramaturgyně, Národní divadlo Brno
Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik architektury
Veronika Bromová, výtvarná umělkyně
Mgr. Tereza Horváthová, nakladatelka
Doc. Juraj Horváth, vysokoškolský pedagog, nakladatel a výtvarník
Drahoslava Janderová, překladatelka
Barbora Bukovinská, projektová manažerka, Francouzský institut v Praze
PhDr. Jovanka Šotolová, PhD., Ústav translatologie FF UK, šéfredaktorka časopisu iLiteratura.cz, překladatelka, nositelka  titulu Rytíře řádu Akademických palem za přispění k šíření francouzské kultury
doc. Josef Fulka, PhD., Akademie věd AV ČR
Ladislav Šerý, překladatel a spisovatel
Petr Turek, dramaturg, Český rozhlas
Iva Pecháčková, nakladatelka
Tomáš Prokůpek, historik komiksu, kurátor Moravského zemského muzea v Brně
Matěj Forman, divadelník, malíř, filmový herec i loutkoherec, scénograf, ilustrátor
Olga Sommerová, režisérka, dokumetaristka, vysokoškolská pedagožka
PhDr. Terezie Pokorná, kritička a divadelní historička, šéfredaktorka Revolver Revue
Viktor Karlík, výtvarník, redaktor Revolver Revue
Maxim Velčovský, designér
Doc. PhDr. Miloslav Uličný, člen českého centra Mezinárodního PEN klubu
Milan Hrabal,  spisovatel a překladatel, člen Českého centra Mezinárodního PEN klubu
Ing. Václava Jandečková, autorka literatury faktu, badatelka, publicistka
Prof. MgA. Edgar Dutka, filmař
Olga Walló, překladatelka, členka PEN klubu